CZ|EN|PL|DE
 

Opočno

Úřední deska Městského úřadu Opočno (stav ke dni 16.08.2018)
Hledat text:
Poř. č. Název a anotace Dokument Vyvěšeno Datum sejmutí
MUO 116/2018/HSFO/ÚD Městský úřad Dobruška - stanovení přechodné úpravy provozu, oprava žel. přejezdu, silnice č. III/30426 Pohoří, č.j. PDMUD 18327/2018, příl. 9.8.2018 27.8.2018
MUO 115/2018/HSFO/ÚD Exekutorský úřad Brno-město - dražební vyhláška 169EX 2350/16-98, dražba 19.9.2018 nemovitých věcí v k.ú. Čánka 9.8.2018 20.9.2018
MUO 114/2018/HSFO/ÚD Záměr č. 11 8.8.2018 24.8.2018
MUO 113/2018/HSFO/ÚD Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení "Stavební úpravy bytového domu na ul. Dobrušská čp. 579,580, Opočno" 7.8.2018 23.8.2018
MUO 112/2018/HSFO/ÚD Zubní pohotovost - aktuální rozpis služeb od 11.8.2018, sobota, neděle, svátek od 8:00 do 12:00 hodin 6.8.2018 ---
MUO 111/2018/HSFO/ÚD Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do ZM 6.8.2018 6.9.2018
MUO 107/20108/HSFO/ÚD Záměr č. 9 2.8.2018 20.8.2018
MUO 110/2018/HSFO/ÚD Nalezený čínský chocholatý pes s obojkem a vodítkem, odchycený 8.7.2018 v Opočně 1.8.2018 ---
MUO 109/2018/HSFO/ÚD Státní pozemkový úřad - Krajský poz. úřad pro KHK - nabídka pozemků k pronájmu v Čánce, informace pro zájemce o užívání nem. věcí, formulář žádosti, č.j. SPU 345681/2018/Sam 1.8.2018 3.9.2018
MUO 106/2018/HSFO/ÚD Městský úřad Dobruška-návrh stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích v ul. Charouzova a Vorlova v Opočně, č.j. PDMUD 17708/2018, grafická příloha 31.7.2018 16.8.2018
MUO 105/2018/HSFO/ÚD Městský úřad Dobruška-návrh stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích v ul. J. Pitry a Tyršova v Opočně, č.j. PDMUD 17718/2018, grafická příloha 31.7.2018 16.8.2018
MUO 104/2018/HSFO/ÚD Městský úřad Dobruška-stavební povolení č. 74.18. na stavbu Chodník v ul. Na Olivě - sil. II/304, Opočno, č.j. PDMUD 17901/2018 30.7.2018 15.8.2018
MUO 102/2018/HSFO/ÚD Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje č. 1/2018 z 25.7.2018 o vyhlášení počátku období mimořádných klimatických podmínek 25.7.2018 ---
MUO 99/2018/HSFO/ÚD Finanční úřad pro KHK - dražební vyhláška - dražba movitých věcí 21. srpna 2018 ve 13:00 hodin 16.7.2018 22.8.2018
MUO 96/2018/HSFO/ÚD Mikroregion Rodný kraj Františka Kupky - rozpočtové opatření č. 1/2018 12.7.2018 ---
MUO 95/2018/HSFO/ÚD Rozpočtové opatření č. R/6/2018 11.7.2018 ---
MUO 94/2018/HSFO/ÚD Smlouva o poskytnutí dotace - GURU FILM s.r.o. - če.: MUO/29/2018/HSFO/DD 9.7.2018 10.7.2021
MUO 92/2018/HSFO/ÚD Závěrečný účet DSO Rodný kraj Františka Kupky Dobruška za rok 2017 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 29.6.2018 ---
MUO 90/2018/HSFO/ÚD Střednědobý výhled rozpočtu města Opočna na období 2019 - 2021 27.6.2018 ---
MUO 89/2018/HSFO/ÚD Závěrečný účet města Opočna za rok 2017 27.6.2018 ---
MUO 84/2018/HSFO/ÚD Smlouva o poskytnutí dotace - TJ Spartak Opočno, z.s. - Če. MUO 7/2018/HSFO/DD 20.6.2018 21.6.2021
MUO 83/2018/HSFO/ÚD Rozpočtové opatření č. R/5/2018 19.6.2018 ---
MUO 78/2018/HSFO/ÚD Rozpočtové opatření č. R/4/2018 7.6.2018 ---
MUO 71/2018/HSFO/ÚD Pověřenec pro město Opočno - GDPR 25.5.2018 ---
MUO 66/2018/HSFO/ÚD Rozpočtové opatření č. R/3/2018 11.5.2018 ---
MUO 57/2018/HSFO/ÚD Rozpočtové opatření č. R/2/2018 25.4.2018 ---
MUO 54/2018/HSFO/ÚD Rozpočtové opatření č. RO/1/2018 18.4.2018 ---
MUO 53/2018/HSFO/ÚD Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Sportovní klub HC Opočno, z. s. - čj. MUO 3/2018/HSFO/DD 18.4.2018 19.4.2021
MUO 49/2018/HSFO/ÚD Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Spolek Opočenská beseda - čj. MUO 4/2018/HSFO/DD 10.4.2018 12.4.2021
MUO 43/2018/HSFO/ÚD Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Tělocvičná jednota Sokol Opočno (čj. MUO 6/2018/HSFO/DD) 5.4.2018 6.4.2021
MUO 42/2018/HSFO/ÚD Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Technické služby města Opočna, s.r.o. (čj. MUO 2/2018/HSFO/DD) 5.4.2018 6.4.2021
MUO 41/2018/HSFO/ÚD Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Čánka (čj. MUO 5/2018/HSFO/DD) 5.4.2018 6.4.2021
MUO 40/2018/HSFO/ÚD Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Spartak Opočno, z.s. (čj. MUO 8/2018/HSFO/DD) 5.4.2018 6.4.2021
MUO 32/2018/HSFO/ÚD Rozpočtové opatření č. Z/1/2018 21.3.2018 ---
MUO 30/2018/HSFO/ÚD Schválený rozpočet města Opočna na rok 2018 21.3.2018 ---
MUO 26/2018/HSFO/ÚD Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, dopis č.j. UZSVM/HRK/946/2018-HRKM, výzva občanům, informace pro veřejnost, aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem se stavem k 1.2.2018 27.2.2018 ---
MUO 6/2018/HSFO/ÚD/AH Vyhlášení nálezu MUO 1/2018/HSFO/N/AH - finanční hotovost 10.1.2018 ---
MUO 2/2018/HSFO/ÚD/AH Rozpočet Mikroregionu Rodný kraj Františka Kupky na rok 2018 4.1.2018 ---
ÚD 179/2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Sportovní klub HC Opočno, z.s. - č. 132/2017 4.12.2017 5.12.2020
ÚD 132/2017 Smlouva o poskytnutí dotace - Římskokatolická farnost - děkanství Opočno - č. 96/2017 8.9.2017 9.9.2020
ÚD 102/2017 Smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Opočna - TJ Spartak Opočno, z.s. - č. 78/2017 13.7.2017 14.7.2020
ÚD 94/2017 Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2017 - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Čánka - č. 76_2017 30.6.2017 1.7.2020
ÚD 79/2017 Smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Opočna - Tělocvičná jednota Sokol Opočno - č. 62/2017 30.5.2017 31.5.2020
ÚD 76/2017 Smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Opočna - TJ Spartak Opočno, z.s. - č. 59/2017 23.5.2017 24.5.2020
ÚD 56/2017 Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu RKFK na r. 2018-2022 18.4.2017 ---
ÚD 42/2017 omezení nočního klidu 21.3.2017 ---
ÚD 33/2017 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Čánka - č. 17/2017 13.3.2017 14.3.2020
ÚD 32/2017 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Opočna - Tělocvičná jednota Sokol Opočno - č. 14/2017 13.3.2017 14.3.2020
ÚD 26/2017 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Opočna - Spolek Opočenská beseda - č. 10/2017 24.2.2017 25.2.2020
ÚD 25/2017 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Opočna - Sportovní klub HC Opočno, z. s. - č. 6/2017 24.2.2017 25.2.2020
ÚD 24/2017 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Opočna - Technické služby města Opočna, s.r.o. - č. 7/2017 24.2.2017 25.2.2020
ÚD 23/2017 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Opočna - TJ Spartak Opočno, z.s. - č. 9/2017 24.2.2017 25.2.2020
ÚD 160/2016 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Opočna - Sportovní klub HC Opočno, z. s. - č. 198/2016 21.12.2016 23.12.2019
ÚD 159/2016 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Opočna - Sportovní klub HC Opočno, z. s. - č. 197/2016 21.12.2016 23.12.2019
ÚD 149/2016 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Tělocvičná jednota Sokol Opočno - č. 156/2016 7.12.2016 8.12.2019
ÚD 148/2016 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - TJ Spartak Opočno, z.s. - č. 155/2016 7.12.2016 8.12.2019
ÚD 147/2016 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - TJ Spartak Opočno, z.s. - č, 154/2016 7.12.2016 8.12.2019
ÚD 122/2016 Smlouva o poskytnutí dotace Tělocvičné jednotě Sokol Opočno č. 131/2016 26.9.2016 27.9.2019
ÚD 120/2016 Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní škole Opočno 22.9.2016 23.9.2019
ÚD 99/2016 Finanční úřad pro Královéhradecký kraj - aktualizovaný leták Elektronická evidence tržeb 15.8.2016 31.12.2018
ÚD 86/2016 Smlouva o poskytnutí dotace Spolku Opočenská beseda č. 107/2016 28.6.2016 29.6.2019
ÚD 69/2016 Smlouva o poskytnutí dotace pro Technické služby města Opočna, s. r. o. 83_2016 1.6.2016 2.6.2019
UD 68/2016 Smlouva o poskytnutí dotace pro TJ Spartak 81_2016 31.5.2016 1.6.2019
ÚD 49/2016 Smlouva o poskytnutí dotace na rok 2016 pro Divadelní spolek Opočno 1.4.2016 2.4.2019
ÚD 48/2016 Smlouva o poskytnutí dotace na rok 2016 pro Sportovní klub HC Opočno, z.s. (druhá část) 1.4.2016 2.4.2019
ÚD 47/2016 Smlouva o poskytnutí dotace na rok 2016 pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Čánka 1.4.2016 2.4.2019
ÚD 45/2016 Smlouva o poskytnutí dotace na rok 2016 pro Technické služby města Opočna, s.r.o. 30.3.2016 31.3.2019
ÚD 44/2016 Smlouva o poskytnutí dotace na rok 2016 pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Opočno 30.3.2016 31.3.2019
ÚD 43/2016 Smlouva o poskytnutí dotace na rok 2016 pro Spolek Opočenská beseda 30.3.2016 31.3.2019
ÚD 40/2016 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2016 pro TJ Spartak 23.3.2016 24.3.2019
ÚD 38/2016 Upozornění na zákaz podomního a pochůzkového prodeje na území města Opočno 15.3.2016 ---
ÚD 13/2016 Smlouva o dotaci z rozpočtu města pro Sportovní klub HC Opočno na rok 2016 - první část 20.1.2016 21.1.2019
ÚD 160/2015 Smlouvu o dotaci s TJ Spartak – č. 160/2015 17.12.2015 18.12.2018
ÚD 150/2015 Záměr č. 50/2015 - učebna KND 2.12.2015 ---
ÚD 125/2015 Záměr č. 43/2015 - pronájem nebytových prostor - KND 13.10.2015 ---
ÚD 120/2015 Smlouva o poskytnutí dotace Technickým službám města Opočna, s.r.o. - č. 102/2015 30.9.2015 1.10.2018
Úřední deska 1.6.0 powered by Petr Houba

Úřední deska

Exekutorský úřad Brno-město - dražební vyhláška 169EX 2350/16-98, dražba 19.9.2018 nemovitých věcí v...
Vyvěšeno:
9.8.2018

Městský úřad Dobruška - stanovení přechodné úpravy provozu, oprava žel. přejezdu, silnice č. III/304...
Vyvěšeno:
9.8.2018

Záměr č. 11
Vyvěšeno:
8.8.2018

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení "Stavební úpravy bytového domu na u...
Vyvěšeno:
7.8.2018

Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do ZM
Vyvěšeno:
6.8.2018