CZ|EN|PL|DE
 

Opočno

Úřední deska Městského úřadu Opočno (stav ke dni 13.12.2018)
Hledat text:
Poř. č. Název a anotace Dokument Vyvěšeno Datum sejmutí
MUO 208/2018/HSFO/ÚD Záměr č. 19 na rozšíření nájmu nebytových prostor na adrese Pitkova č.p. 635 v Opočně 13.12.2018 31.12.2018
MUO 210/2018/HSFO/ÚD JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., Praha 6 - elektronická dražba nemovitých věcí 13.12.2018, č.j. 067 EX 3258/06-400 12.12.2018 28.12.2018
MUO 209/2018/HSFO/ÚD Krajský úřad Královéhradeckého kraje - informace o závěru zjišťovacího řízení k záměru Průmyslový park Opočno, č.j. KUKHK-33198/ZP/2018 12.12.2018 28.12.2018
MUO 207/2018/HSFO/ÚD Oznámení 2. zasedání Zastupitelstva města Opočna 19.12.2018 od 18 hodin v Kodymově národním domě 11.12.2018 20.12.2018
MUO 206/2018/HSFO/ÚD Zubní pohotovost - aktuální rozpis služeb od 15.12.2018, sobota, neděle, svátek od 8 do 12 hodin 11.12.2018 ---
MUO 204/2018/HSFO/ÚD Záměr č. 18 na změnu výše nájmu ze Smlouvy o nájmu a provozování VaK pro veřejnou potřebu a centrální čistírny odpadních vod 11.12.2018 27.12.2018
MUO 205/2018/HSFO/ÚD Rozpočtové opatření R/12/2018 10.12.2018 ---
MUO 203/2018/HSFO/ÚD Město Dobruška - stanovení místní úpravy provozu - trvalé - Pohořská ulice v Opočně 7.12.2018 22.12.2018
MUO 202/2018/HSFO/ÚD Územní rozhodnutí č.j.: MUO 2119/2017/OV/DŠ/5 pro záměr "Posílení vodovodního řadu pro zásobování rozvojových ploch" 7.12.2018 22.12.2018
MUO 201/2018/HSFO/ÚD Operační plán zimní údržby 2018-2019 4.12.2018 31.3.2019
MUO 200/2018/HSFO/ÚD Záměr č. 17 - propachtování části pozemku p.č. 1660/1 v k.ú. Opočno pod Orl. h. 27.11.2018 13.12.2018
MUO 199/2018/HSFO/ÚD Záměr č. 16 - pronájem nebytových prostor v budově č.p. 246 v obci Opočno 27.11.2018 13.12.2018
MUO 198/2018/HSFO/ÚD Záměr č. 15 - pronájem nebytových prostor v budově č.p. 246 v obci Opočno 27.11.2018 13.12.2018
MUO 197/2018/HSFO/ÚD Záměr č. 14 - uzavření dodatku ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy na pozemek v k.ú. Opočno pod Orl.h. 27.11.2018 13.12.2018
195/2018/HSFO/ÚD Rozpočtové opatření R_11_2018 23.11.2018 ---
MUO 190/2018/HSFO/ÚD Rozpočtové opatření R/10/2018 13.11.2018 ---
MUO 188/2018/HSFO/ÚD Mikroregion Rodný kraj Františka Kupky - rozpočtové opatření č. 2/2018 13.11.2018 ---
MUO 185/2018/HSFO/ÚD Vyhlášení nálezu ev.č. MUO 14/2018/HSFO/N - jízdní kolo 7.11.2018 ---
MUO 184/2018/HSFO/ÚD Výběrové řízení na vedoucího odboru výstavby MěÚ Opočno 7.11.2018 18.1.2019
MUO 180/2018/HSFO/ÚD Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, komplexní pozemkové úpravy Mokré, pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti 25.10.2018 ---
MUO 177/2018/HSFO/ÚD Rozpočtové opatření R/9/2018 16.10.2018 ---
MUO 172/2018/HSFO/ÚD Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, dopis UZSVM/HRK/3863/2018-HRKM, aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem k 1.8.2018, výzva občanům, informace pro veřejnost 8.10.2018 ---
MUO 173/2018/HSFO/ÚD Smlouva o poskytnutí dotace - Sportovní klub HC Opočno, z. s. - MUO 34/2018/HSFO/DD 8.10.2018 9.10.2021
MUO 169/2018/HSFO/ÚD Rozpočtové provizorium na rok 2019 5.10.2018 ---
MUO 165/2018/HSFO/ÚD Rozpočtové opatření Z/2/2018 26.9.2018 ---
MUO 164/2018/HSFO/ÚD Rozpočtové opatření R/8/2018 26.9.2018 ---
MUO 162/2018/HSFO/ÚD Smlouva o poskytnutí dotace - TJ Spartak Opočno, z.s. - če. MUO 32/2018/HSFO/DD 25.9.2018 26.9.2021
MUO 161/2018/HSFO/ÚD Smlouva o poskytnutí dotace- Římskokatolická farnost - děkanství Opočno - čj. MUO 33/2018/HSFO/DD 24.9.2018 25.9.2021
MUO 158/2018/HSFO/ÚD Smlouva o poskytnutí dotace - SDH Čánka - če: MUO 31/2018/HSFO/DD 18.9.2018 19.9.2021
MUO 147/2018/HSFO/ÚD Vyhlášení nálezu MUO 12/2018/HSFO/N - řetízek 12.9.2018 ---
MUO 146/2018/HSFO/ÚD Opuštěná hrobová místa 11.9.2018 11.9.2019
134/2018/HSFO/ÚD Rozpočtové opatření č. R/7/2018 4.9.2018 ---
MUO 126/2018/HSFO/ÚD Vyhlášení nálezu ev.č. MUO 8/2018/HSFO/N - mobilní telefon 20.8.2018 ---
MUO 110/2018/HSFO/ÚD Nalezený čínský chocholatý pes s obojkem a vodítkem, odchycený 8.7.2018 v Opočně 1.8.2018 ---
MUO 96/2018/HSFO/ÚD Mikroregion Rodný kraj Františka Kupky - rozpočtové opatření č. 1/2018 12.7.2018 ---
MUO 95/2018/HSFO/ÚD Rozpočtové opatření č. R/6/2018 11.7.2018 ---
MUO 94/2018/HSFO/ÚD Smlouva o poskytnutí dotace - GURU FILM s.r.o. - če.: MUO/29/2018/HSFO/DD 9.7.2018 10.7.2021
MUO 92/2018/HSFO/ÚD Závěrečný účet DSO Rodný kraj Františka Kupky Dobruška za rok 2017 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 29.6.2018 ---
MUO 90/2018/HSFO/ÚD Střednědobý výhled rozpočtu města Opočna na období 2019 - 2021 27.6.2018 ---
MUO 89/2018/HSFO/ÚD Závěrečný účet města Opočna za rok 2017 27.6.2018 ---
MUO 84/2018/HSFO/ÚD Smlouva o poskytnutí dotace - TJ Spartak Opočno, z.s. - Če. MUO 7/2018/HSFO/DD 20.6.2018 21.6.2021
MUO 83/2018/HSFO/ÚD Rozpočtové opatření č. R/5/2018 19.6.2018 ---
MUO 78/2018/HSFO/ÚD Rozpočtové opatření č. R/4/2018 7.6.2018 ---
MUO 71/2018/HSFO/ÚD Pověřenec pro město Opočno - GDPR 25.5.2018 ---
MUO 66/2018/HSFO/ÚD Rozpočtové opatření č. R/3/2018 11.5.2018 ---
MUO 57/2018/HSFO/ÚD Rozpočtové opatření č. R/2/2018 25.4.2018 ---
MUO 54/2018/HSFO/ÚD Rozpočtové opatření č. RO/1/2018 18.4.2018 ---
MUO 53/2018/HSFO/ÚD Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Sportovní klub HC Opočno, z. s. - čj. MUO 3/2018/HSFO/DD 18.4.2018 19.4.2021
MUO 49/2018/HSFO/ÚD Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Spolek Opočenská beseda - čj. MUO 4/2018/HSFO/DD 10.4.2018 12.4.2021
MUO 43/2018/HSFO/ÚD Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Tělocvičná jednota Sokol Opočno (čj. MUO 6/2018/HSFO/DD) 5.4.2018 6.4.2021
MUO 42/2018/HSFO/ÚD Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Technické služby města Opočna, s.r.o. (čj. MUO 2/2018/HSFO/DD) 5.4.2018 6.4.2021
MUO 41/2018/HSFO/ÚD Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Čánka (čj. MUO 5/2018/HSFO/DD) 5.4.2018 6.4.2021
MUO 40/2018/HSFO/ÚD Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Spartak Opočno, z.s. (čj. MUO 8/2018/HSFO/DD) 5.4.2018 6.4.2021
MUO 32/2018/HSFO/ÚD Rozpočtové opatření č. Z/1/2018 21.3.2018 ---
MUO 30/2018/HSFO/ÚD Schválený rozpočet města Opočna na rok 2018 21.3.2018 ---
MUO 6/2018/HSFO/ÚD/AH Vyhlášení nálezu MUO 1/2018/HSFO/N/AH - finanční hotovost 10.1.2018 ---
MUO 2/2018/HSFO/ÚD/AH Rozpočet Mikroregionu Rodný kraj Františka Kupky na rok 2018 4.1.2018 ---
ÚD 179/2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Sportovní klub HC Opočno, z.s. - č. 132/2017 4.12.2017 5.12.2020
ÚD 132/2017 Smlouva o poskytnutí dotace - Římskokatolická farnost - děkanství Opočno - č. 96/2017 8.9.2017 9.9.2020
ÚD 102/2017 Smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Opočna - TJ Spartak Opočno, z.s. - č. 78/2017 13.7.2017 14.7.2020
ÚD 94/2017 Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2017 - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Čánka - č. 76_2017 30.6.2017 1.7.2020
ÚD 79/2017 Smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Opočna - Tělocvičná jednota Sokol Opočno - č. 62/2017 30.5.2017 31.5.2020
ÚD 76/2017 Smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Opočna - TJ Spartak Opočno, z.s. - č. 59/2017 23.5.2017 24.5.2020
ÚD 56/2017 Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu RKFK na r. 2018-2022 18.4.2017 ---
ÚD 42/2017 omezení nočního klidu 21.3.2017 ---
ÚD 33/2017 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Čánka - č. 17/2017 13.3.2017 14.3.2020
ÚD 32/2017 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Opočna - Tělocvičná jednota Sokol Opočno - č. 14/2017 13.3.2017 14.3.2020
ÚD 26/2017 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Opočna - Spolek Opočenská beseda - č. 10/2017 24.2.2017 25.2.2020
ÚD 25/2017 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Opočna - Sportovní klub HC Opočno, z. s. - č. 6/2017 24.2.2017 25.2.2020
ÚD 24/2017 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Opočna - Technické služby města Opočna, s.r.o. - č. 7/2017 24.2.2017 25.2.2020
ÚD 23/2017 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Opočna - TJ Spartak Opočno, z.s. - č. 9/2017 24.2.2017 25.2.2020
ÚD 160/2016 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Opočna - Sportovní klub HC Opočno, z. s. - č. 198/2016 21.12.2016 23.12.2019
ÚD 159/2016 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Opočna - Sportovní klub HC Opočno, z. s. - č. 197/2016 21.12.2016 23.12.2019
ÚD 149/2016 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Tělocvičná jednota Sokol Opočno - č. 156/2016 7.12.2016 8.12.2019
ÚD 148/2016 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - TJ Spartak Opočno, z.s. - č. 155/2016 7.12.2016 8.12.2019
ÚD 147/2016 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - TJ Spartak Opočno, z.s. - č, 154/2016 7.12.2016 8.12.2019
ÚD 122/2016 Smlouva o poskytnutí dotace Tělocvičné jednotě Sokol Opočno č. 131/2016 26.9.2016 27.9.2019
ÚD 120/2016 Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní škole Opočno 22.9.2016 23.9.2019
ÚD 86/2016 Smlouva o poskytnutí dotace Spolku Opočenská beseda č. 107/2016 28.6.2016 29.6.2019
ÚD 69/2016 Smlouva o poskytnutí dotace pro Technické služby města Opočna, s. r. o. 83_2016 1.6.2016 2.6.2019
UD 68/2016 Smlouva o poskytnutí dotace pro TJ Spartak 81_2016 31.5.2016 1.6.2019
ÚD 49/2016 Smlouva o poskytnutí dotace na rok 2016 pro Divadelní spolek Opočno 1.4.2016 2.4.2019
ÚD 48/2016 Smlouva o poskytnutí dotace na rok 2016 pro Sportovní klub HC Opočno, z.s. (druhá část) 1.4.2016 2.4.2019
ÚD 47/2016 Smlouva o poskytnutí dotace na rok 2016 pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Čánka 1.4.2016 2.4.2019
ÚD 45/2016 Smlouva o poskytnutí dotace na rok 2016 pro Technické služby města Opočna, s.r.o. 30.3.2016 31.3.2019
ÚD 44/2016 Smlouva o poskytnutí dotace na rok 2016 pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Opočno 30.3.2016 31.3.2019
ÚD 43/2016 Smlouva o poskytnutí dotace na rok 2016 pro Spolek Opočenská beseda 30.3.2016 31.3.2019
ÚD 40/2016 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2016 pro TJ Spartak 23.3.2016 24.3.2019
ÚD 38/2016 Upozornění na zákaz podomního a pochůzkového prodeje na území města Opočno 15.3.2016 ---
ÚD 13/2016 Smlouva o dotaci z rozpočtu města pro Sportovní klub HC Opočno na rok 2016 - první část 20.1.2016 21.1.2019
ÚD 160/2015 Smlouvu o dotaci s TJ Spartak – č. 160/2015 17.12.2015 18.12.2018
ÚD 150/2015 Záměr č. 50/2015 - učebna KND 2.12.2015 ---
ÚD 125/2015 Záměr č. 43/2015 - pronájem nebytových prostor - KND 13.10.2015 ---
Úřední deska 1.6.0 powered by Petr Houba

Úřední deska

Záměr č. 19 na rozšíření nájmu nebytových prostor na adrese Pitkova č.p. 635 v Opočně
Vyvěšeno:
13.12.2018

Krajský úřad Královéhradeckého kraje - informace o závěru zjišťovacího řízení k záměru Průmyslový pa...
Vyvěšeno:
12.12.2018

JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., Praha 6 - elektronická dražba nemovitých věcí 13.12.2018, č.j. 067 EX...
Vyvěšeno:
12.12.2018

Záměr č. 18 na změnu výše nájmu ze Smlouvy o nájmu a provozování VaK pro veřejnou potřebu a centráln...
Vyvěšeno:
11.12.2018

Zubní pohotovost - aktuální rozpis služeb od 15.12.2018, sobota, neděle, svátek od 8 do 12 hodin...
Vyvěšeno:
11.12.2018