CZ|EN|PL|DE
 

OpočnoObchvat města

Stavba obchvatu Opočna – informace září 2016

Email Tisk PDF
Po delší době si Vás opět dovolím informovat o aktuálních krocích, které souvisí s přípravnou výstavby přeložky komunikace II/298, tzv. obchvatu města.

Mezi nejdůležitější informace patří určitě ta, že se podařilo dohledat vlastníka posledního pozemku, který je dotřený stavbou obchvatu. Kvůli této záležitosti museli zástupci investora cestovat až do Vídně. Vše záleží na vídeňském soudu, aby dohledal potřebné podklady pro převod pozemku na žijící oprávněnou vlastnici a tím by neměly majetkoprávní vztahy bránit vydání stavebního povolení.

Dalším důležitým krokem k vydání stavebního povolení a zahájení stavby je příprava vyvolané investice, kterou je mimoúrovňové křížení stávající cyklostezky s trasou obchvatu. Tato investice, která se předběžně odhaduje na 8 mil. Kč, bude připravována ve spolupráci s městem Opočnem. Město pořídí na své náklady vypracování projektové dokumentace a zajistí vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Následně převezme tyto doklady Královéhradecký kraj, jako investor stavby obchvatu a stavbu „lávky“ na své a dotační náklady zrealizuje. Po vydání kolaudačního rozhodnutí bude lávka předána do majetku města Opočna. Aby byly tyto kroky ošetřeny i smluvně, byla uzavřena plánovací smlouvy mezi městem Opočnem a Královéhradeckým krajem.

Celý článek...

Informace k obchvatu Opočna k 4. 4. 2016

Email Tisk PDF

Nová hluková studie

Na základě jednání mezi městem Opočnem, investorem přeložky komunikace II/298 a zástupci občanské iniciativy bylo u investora stavby iniciováno vypracování hlukové studie, která bude zohledňovat nárůst dopravy, dle odhadů zástupců občanské iniciativy. I přesto, že projektová dokumentace stavby obchvatu obsahuje hlukovou studii, přistoupil investor stavby i na tento požadavek a nechal zpracovat další hlukovou studii. Tuto studii zpracovala společnost EMPLA AG spol. s r.o. Hradec Králové a město Opočno ji má k dispozici.

Celý článek...

Tisková zpráva – stavba obchvatu Opočna, březen 2016

Email Tisk PDF
Dne 7. 3. 2016 proběhla další schůzka ve věci přípravy stavby přeložky komunikace II/298. Schůzka se konala v zasedací místní Městského úřadu Opočna a zúčastnili se jí zástupci investora stavby (Královéhradecký kraj), společnosti CIRI, která koordinuje přípravu stavby, Správy silnic, Správy a údržby silnic a starostka města Opočna.

Předmětem jednání byla zpráva o výkupu pozemků dotčených stavbou, kde bylo konstatováno, že zbývá již jen malé procento pozemků, na které nejsou uzavřeny smlouvy, ale u všech se předpokládá bezproblémové dořešení.

Dále se řešily chybějící doklady, které je nezbytné doložit ke stavebnímu řízení, které je v tuto chvíli přerušeno. Tyto doklady budou postupně doplňovány.

Celý článek...

Aktuální informace ke stavbě obchvatu Opočna

Email Tisk PDF
„Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“.

Ve čtvrtek 14. 1. 2016 proběhlo v zasedací místnosti Krajského úřadu v Hradci Králové jednání mezi zástupci CIRI Hradec Králové, Města Opočna, SÚS Královéhradeckého kraje a.s., zástupci občanské iniciativy Obchvat i pro občany Opočna, zpracovatelem dokumentace pro zjišťování vlivu stavby na životní prostředí a zpracovatelem hlukové studie ve věci stavby „Přeložka komunikace II/298“.

Zástupce CIRI HK pan Ing. Tichý seznámil přítomné s postupem přípravy realizace. Uvedl, že stavební řízení je v současné době přerušeno z důvodu výkupu pozemků. Sdělil, že byl dokončen proces zjišťování vlivu stavby na životní prostředí a informoval o zpracování investičního záměru na Mimoúrovňové křížení cyklostezky Opočno – Dobruška.
Celý článek...

Ohlédnutí starostky za minulým rokem a malá ochutnávka z novoročního čísla Opočenských novin

Email Tisk PDF
Milí Opočeňáci,

dovolte mi se krátce ohlédnout za rokem minulým a uvítat vás v roce 2016. Každý ví, že Opočno je malé městečko, že si lidé vidí, jak se říká, do oken, ale na druhou stranu je to dobře. Nemyslím to až doslova. Ale jsem ráda, že tu žijí lidé s názorem, který se nebojí projevit, a to bez ohledu na to, zda je to názor většinový nebo menšinový. Jsem ráda, že nám není dění ve městě lhostejné a že si jsme schopni si vynadat, pochválit se a pak se setkat, podat si ruce, dát si společně pivo, popovídat při sklence dobrého vína, nebo se třeba společně zasmát u voňavé kávy.

Tato skutečnost se opět potvrdila při přípravě stavby obchvatu našeho města, kdy jsme mohli být všichni svědky velkého zájmu jak ze strany zastupitelů, tak ze strany široké veřejnosti. Snad poprvé v novodobé historii jsme mohli být svědky vzniku občanské iniciativy, která se, spolu se zástupci města, velkým dílem zasadila o prosazení řady pozitivních úprav návrhu této stavby. Aktivně jednali s investorem a i když některé jejich kroky vyvolaly znepokojení mezi ostatními obyvateli, ale i zastupiteli, nakonec se opět podařilo zasednout ke společnému stolu a najít společnou řeč.
Celý článek...

Iniciativa: „Nechceme ublížit Opočnu, bereme odvolání zpět“

Email Tisk PDF
opocno-obchvat_denik-605Rychnovský deník, 15. 12. 2015 - Rozjitřené emoce mírní nová naděje. Občanská iniciativa Obchvat i pro občany Opočna změnila názor a stáhla odvolání proti plánovanému obchvatu, které podala v minulých dnech.
„Od samého vzniku iniciativy dodržujeme stále stejný rámec naší činnosti – tedy nechceme, aby činnost naší iniciativy jakkoliv ublížila Opočnu. Chceme obchvat, a to co nejdříve. Nechceme, abychom o finanční přidělené prostředky přišli," stojí v prohlášení iniciativy. V reakci na dění v Opočně se její členové rozhodli učinit kroky, které, jak doufají, povedou ke zklidnění situace. V pátek proto vzali podané odvolání zpět.
Celý článek na webu Rychnovského deníku.

OBCHVAT OPOČNA – Prohlášení Občanské iniciativy Obchvat i pro občany Opočna

Email Tisk PDF
Vážení spoluobčané,
od samého vzniku iniciativy dodržujeme stále stejný rámec naší činnosti tj. nechceme aby činnost naší iniciativy jakkoliv ublížila Opočnu, chceme Obchvat Opočna a to co nejdříve. Nechceme, abychom o finanční prostředky přidělené na Obchvat Opočna přišli.

V reakci na současné dění v Opočně jsme se rozhodli učinit kroky, které jak doufáme, povedou ke zklidnění situace.

A proto jsme dne 11. 12. 2015 vzali podané odvolání zpět.

I přes tento námi učiněný krok, se i nadále ztotožňujeme s myšlenkami a tvrzeními uvedenými v odvolání. Budeme se dále snažit jednat s investorem o možnostech zmírnění negativních dopadů stavby na nás obyvatele Opočna a budeme jenom rádi, pokud nám při těchto jednáních bude vedení města nápomocno. členové iniciativy 

(převzato z http://obchvat-opocno.webnode.cz/)

Petice k obchvatu.

Email Tisk PDF
Petici k podpoře stavby obchvatu ve stávající podobě, můžete podepsat v Informačním centru v Opočně.

Lidé v Opočně se bojí, že přijdou o obchvat

Email Tisk PDF
obchvat2014Rychnovský deník, 10.12.2015 - Ohrozí menšina zájem většiny? Na to se ptaly v pondělí v Kodymově národním domě desítky příchozích. Emoce byly silné. Obchvat, na který čeká město desítky let, je totiž v ohrožení.
Většina lidí v Opočně se obává, že kvůli aktivitám občanské iniciativy „Obchvat i pro občany Opočna" (O.I.) se nezačne stavět v požadovaném termínu – do konce roku 2017. Město by tak přišlo o štědrou státní dotaci udělenou v souvislosti s budováním infrastruktury kvasinské průmyslové zóny.
Celý článek naleznete na webu Rychnovského deníku.


Obchvat Opočna je v ohrožení. 
Očekává se velmi bouřlivá diskuze

Email Tisk PDF
obchvatb2013Rychnovský deník, 5.12.2015 - Pondělí se v okrese ponese ve znamení jednání. Na několika místech se totiž konají zasedání zastupitelstev a dá se očekávat, že někde budou opravdu bouřlivá.
Celý článek naleznete na webu Rychnovského deníku.

Stránka 1 z 3

Úřední deska

Exekutorský úřad Brno-město - dražební vyhláška 169EX 2350/16-98, dražba 19.9.2018 nemovitých věcí v...
Vyvěšeno:
9.8.2018

Městský úřad Dobruška - stanovení přechodné úpravy provozu, oprava žel. přejezdu, silnice č. III/304...
Vyvěšeno:
9.8.2018

Záměr č. 11
Vyvěšeno:
8.8.2018

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení "Stavební úpravy bytového domu na u...
Vyvěšeno:
7.8.2018

Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do ZM
Vyvěšeno:
6.8.2018