CZ|EN|PL|DE
 

OpočnoPartnerská města

Puteaux

erb_puteaux.svgputeaux_mputeauxeifel
Puteaux
 je francouzské město v departmentu Hauts-de-Seine v regionu Île-de-France.Puteaux leží na levém břehu Seiny, která tvoří východní hranici s Paříží a Neuilly-sur-Seine. Na severu sousedí s Courbevoie, na západě s městem Nanterrea na jihu s městem Suresnes. K městu patří i ostrov Puteaux na Seině. Na části území města se rozkládá též administrativní a komerční čtvrť La Défense. 
   Město založil v roce 1148 opat Suger, který mu dal jméno Putiauz a vydal mu privilegia. Název města může pocházet ze slova ve staré francouzštině putel, což znamená "bažinu", nebo "močál". Podle jiné teorie může pocházet z latinského puteoli znamenající "malé studny". Současný tvar se ustálil v 16. a 17. století. Území patřilo klášteru Saint-Denis do roku 1248, kdy bylo město vyvázáno z poddanství. V 19. století bylo město známé kultivací růží, na ostrově v Puteaux se nacházela farma Jamese Rothschilda.
   Puteaux je v současnosti příměstím Paříže.Toto 45 000 město má jasnou spojitost s Opočnem díky malíří Františku Kupkovi, který zde žil a zemřel.
Webové stránky města Puteaux.  

Radków

erb_radkowradkow_mradkowradkow_voda
Radków (česky Radkov, německy Wünschelburg) je malé město a sídlo venkovsko-městské gminy Radków v okrese Kladsko (Dolnoslezské vojvodství, Polsko); leží na úpatí Stolových hor (Hejšoviny), 3 km od hranice s Čechami, 10 km jihovýchodně od Broumova. Na území o rozloze 15,07 km² zde žije 2410 obyvatel (2008).
   Většinu obyvatel tvořili až do vysídlení po roce 1945 Němci. Písemně je Radków vzpomínán již roku 1290 jako Wünschelburg; současný název vznikl až v roce 1945. Městečko náleželo k Hrabství kladskému a rozkvět zažilo okolo roku 1500. Z této doby pochází renesanční radnice na náměstí.Z Radkova vedla pěší stezka do Karłowa ve Stolových horách, kterou v roce 1790 prošel Johann Wolfgang von Goethe. V roce 1870 zde byla zřízena silnice až do Kudowy, které se dostalo označení Szosa Stu Zakrętów (cesta sta zatáček). Na konci 19. století vznikaly průmyslové závody a pískovcové lomy. V roce 1903 zde společnost Eulengebirgsbahn AG zřídila koncové nádraží lokální železnice ze Ścinawky.
   Ve 20. století městečko stagnovalo, železnice byla v 80. letech zrušena, zůstaly autobusy do Kladska a Nové Rudy. Část obživy přináší turismus; Schengenský prostorzjednodušil přístup ze sousedních Čech. Na západním okraji města byla zřízena malá přehrada, koupaliště a kempink.
Webové stránky města Radków. 

Opoczno

erb_opoczno.svgopoczno_mopocznopl_Opoczno
Opoczno se nachází ve vojvodství Lodž a je hlavním městem provincie a gminy Opoczno. Městem protéká řeka Waglanka. Co spojilo české Opočno s polským Opocznem je jasné, zdali se však polské město jmenuje také po kameni opuce již tak jisté není.
   První zmínka o obci Opoczno pochází z roku 1284. "Opocza" je označení pro vesnici nacházející se na skále. Město bylo několikrát významně poničeno a to za třicetileté války a první světové války. V centru města se nachází nepůvodní hrad, jehož počátky sahají až do 14. století. V součastnosti je tato památka používána jako regionální muzeum.V historické části města se nachází fragmenty z nejstarších domů města, jeden z nich je rekonstruován a pojmenován jako "Dům Esterky". Druhá světová válka pak spečetila osud 2700 obyvatel, židů, kteří byly zavražděni německými okupanty. Na území města se nacházelo židovské ghetto, které zde bylo zřízeno a zlikvidováno v průběhu okupace. Na území města se nachází i židovský hřbitov poničený němci.
   Dnes má město Opoczno kolem 25 000 obyvatela jeho zaměření je převážně průmyslové (např. výroba kachliček apod.)
Webové stránky města Opoczno.

Úřední deska

Záměr č. 6/2018
Vyvěšeno:
21.6.2018

Smlouva o poskytnutí dotace - TJ Spartak Opočno, z.s. - Če. MUO 7/2018/HSFO/DD
Vyvěšeno:
20.6.2018

Rozpočtové opatření č. R/5/2018
Vyvěšeno:
19.6.2018

Územní rozhodnutí č.j.: 853/2018/OV/DŠ/2 o umístění záměru "Přepychy, zdroj vody"...
Vyvěšeno:
13.6.2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Rodný kraj Františka...
Vyvěšeno:
12.6.2018