CZ|EN|PL|DE
 

OpočnoPartnerská města

Puteaux

erb_puteaux.svgputeaux_mputeauxeifel
Puteaux
 je francouzské město v departmentu Hauts-de-Seine v regionu Île-de-France.Puteaux leží na levém břehu Seiny, která tvoří východní hranici s Paříží a Neuilly-sur-Seine. Na severu sousedí s Courbevoie, na západě s městem Nanterrea na jihu s městem Suresnes. K městu patří i ostrov Puteaux na Seině. Na části území města se rozkládá též administrativní a komerční čtvrť La Défense. 
   Město založil v roce 1148 opat Suger, který mu dal jméno Putiauz a vydal mu privilegia. Název města může pocházet ze slova ve staré francouzštině putel, což znamená "bažinu", nebo "močál". Podle jiné teorie může pocházet z latinského puteoli znamenající "malé studny". Současný tvar se ustálil v 16. a 17. století. Území patřilo klášteru Saint-Denis do roku 1248, kdy bylo město vyvázáno z poddanství. V 19. století bylo město známé kultivací růží, na ostrově v Puteaux se nacházela farma Jamese Rothschilda.
   Puteaux je v současnosti příměstím Paříže.Toto 45 000 město má jasnou spojitost s Opočnem díky malíří Františku Kupkovi, který zde žil a zemřel.
Webové stránky města Puteaux.  

Radków

erb_radkowradkow_mradkowradkow_voda
Radków (česky Radkov, německy Wünschelburg) je malé město a sídlo venkovsko-městské gminy Radków v okrese Kladsko (Dolnoslezské vojvodství, Polsko); leží na úpatí Stolových hor (Hejšoviny), 3 km od hranice s Čechami, 10 km jihovýchodně od Broumova. Na území o rozloze 15,07 km² zde žije 2410 obyvatel (2008).
   Většinu obyvatel tvořili až do vysídlení po roce 1945 Němci. Písemně je Radków vzpomínán již roku 1290 jako Wünschelburg; současný název vznikl až v roce 1945. Městečko náleželo k Hrabství kladskému a rozkvět zažilo okolo roku 1500. Z této doby pochází renesanční radnice na náměstí.Z Radkova vedla pěší stezka do Karłowa ve Stolových horách, kterou v roce 1790 prošel Johann Wolfgang von Goethe. V roce 1870 zde byla zřízena silnice až do Kudowy, které se dostalo označení Szosa Stu Zakrętów (cesta sta zatáček). Na konci 19. století vznikaly průmyslové závody a pískovcové lomy. V roce 1903 zde společnost Eulengebirgsbahn AG zřídila koncové nádraží lokální železnice ze Ścinawky.
   Ve 20. století městečko stagnovalo, železnice byla v 80. letech zrušena, zůstaly autobusy do Kladska a Nové Rudy. Část obživy přináší turismus; Schengenský prostorzjednodušil přístup ze sousedních Čech. Na západním okraji města byla zřízena malá přehrada, koupaliště a kempink.
Webové stránky města Radków. 

Opoczno

erb_opoczno.svgopoczno_mopocznopl_Opoczno
Opoczno se nachází ve vojvodství Lodž a je hlavním městem provincie a gminy Opoczno. Městem protéká řeka Waglanka. Co spojilo české Opočno s polským Opocznem je jasné, zdali se však polské město jmenuje také po kameni opuce již tak jisté není.
   První zmínka o obci Opoczno pochází z roku 1284. "Opocza" je označení pro vesnici nacházející se na skále. Město bylo několikrát významně poničeno a to za třicetileté války a první světové války. V centru města se nachází nepůvodní hrad, jehož počátky sahají až do 14. století. V součastnosti je tato památka používána jako regionální muzeum.V historické části města se nachází fragmenty z nejstarších domů města, jeden z nich je rekonstruován a pojmenován jako "Dům Esterky". Druhá světová válka pak spečetila osud 2700 obyvatel, židů, kteří byly zavražděni německými okupanty. Na území města se nacházelo židovské ghetto, které zde bylo zřízeno a zlikvidováno v průběhu okupace. Na území města se nachází i židovský hřbitov poničený němci.
   Dnes má město Opoczno kolem 25 000 obyvatela jeho zaměření je převážně průmyslové (např. výroba kachliček apod.)
Webové stránky města Opoczno.

Úřední deska

Výběrové řízení na pracovníka turistického informačního centra
Vyvěšeno:
18.1.2019

Výběrové řízení na vedoucího odboru výstavby Městského úřadu Opočno
Vyvěšeno:
18.1.2019

Výroční zpráva za rok 2018 - poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu...
Vyvěšeno:
17.1.2019

Městský úřad Dobruška, stanovení přechodné úpravy provozu při provádění lokálních výsprav na silnicí...
Vyvěšeno:
16.1.2019

Záměr č. 1/2019
Vyvěšeno:
9.1.2019