CZ|EN|PL|DE
 

Opočnocírkevní památky

Významné církevní památky v okolí

Email Tisk PDF
Smiřice – zámecká kaple Zjevení páně
Základní kámen kostela byl položen roku 1699 a po přerušení způsobené tragickou smrtí tehdejších majitelů panství se v roce 1711 v kostele už křtilo. Co se týká autorství stavby, je přisuzováno Kryštofu Dienzenhoferovi (1655-1722) anebo Janu Blažeji Santinimu (1677-1723). Kostel je ceněn jako stavebně velmi hodnotná barokní stavba. Ve věži je zavěšen zvon Egidius (sv. Jiljí) o hmotnosti 1400 kg, který byl ulit kutnohorským zvonařem Jakubem Ptáčkem v roce 1519. Určitou zvláštností tohoto kostela je jeho orientace na sever.

Web: www.kaple.mestosmirice.cz
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Tel.: 495 809 010
Otevírací doba celoročně celý den (na objednávku).


Broumov - benediktinský klášter
Benediktinský klášter vznikl ve 14. století přestavbou původního gotického hradu. Jeho současnou podobu vtiskl v 1. polovině 18. století K. I. Dienzenhofer a změnil jej ve skvostné dílo vrcholného baroka.

Web: muzeum.broumovsko.cz/
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Tel.: 491 522 185
Otevírací doba: duben-říjen mimo Po, Ne 09:00-17:00 (s průvodcem), duben-říjen Ne 10:00-17:00 (s průvodcem)
Poslední prohlídka před uzavřením: 60 min.
Doba prohlídky: 45 min.


Broumov - kostel Panny Marie 
Kostel stál uprostřed původní české osady již v období před kolonizací. Současná podoba věže se datuje do r. 1811. Nejstarší dřevěná kostelní budova dochovaná na území ČR. V ochozu jsou umístěny náhrobky z minulých století. Zajímavá je také stará část přilehlého hřbitova.

Tel.: 491 521 678, 491 522 171, 491 523 796
Otevírací doba: celoročně celý den (na objednávku pouze skupiny)


Žamberk – kostel sv.Václava
Původní dřevěný kostel v r. 1684 od blesku vyhořel. Nynější kostel byl vystavěn chrudimským architektem Donáto Theodorem Morazzim. Jedná se o nejvyšší stavbu Žamberka. Výška věží je 72 m, výška chrámové klenby 22 m, délka 44 m. Půdorys kostela je řecký kříž, členěné boční fasády a mohutnost stavby podtrhují jeho výšku. Z původního kostelíka se zachoval jen obraz sv. Václava.

Web: www.farnostzamberk.cz
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Tel.: 465 614 529


Police nad Metují – klášter a Muzeum města Police nad Metují
Klášter byl založen začátkem 13. století mnichy řádu sv. Benedikta. Jeho současná barokní podoba pochází z roku 1770. Součástí klášterního komplexu je klášterní kostel Nanebevzetí P. Marie. Klášter byl několikrát vypálen a přestavován. V roce 1954 byla při restaurování objevena freska Kristovy hlavy z doby kolem roku 1300, portálek, sanktuář a jiné cenné památky. Vchod do kostela je zdoben raně gotickým portálem pocházejícím z let 1270-1280.Klášter byl založen začátkem 13. století mnichy řádu sv. Benedikta. Jeho současná barokní podoba pochází z roku 1770. Součástí klášterního komplexu je klášterní kostel Nanebevzetí P. Marie. Klášter byl několikrát vypálen a přestavován. V roce 1954 byla při restaurování objevena freska Kristovy hlavy z doby kolem roku 1300, portálek, sanktuář a jiné cenné památky.

Web: rmn.wz.cz/police/police-muzeu...
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Tel.: 491 423 248
Otevírací doba: červen-září mimo Po 9:00-12:00 13:00-16:30 (s průvodcem)
 

Česká Třebová - Rotunda sv.Kateřiny
Kaple z 1. pol. 13. st. je nejvýznamnější architektonická památka České Třebové a jediná dochovaná románská stavba ve východních Čechách.

Web: www.farnostct.cz
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Tel.: 731 626 171, 603 586 855
Otevírací doba: červenec, srpen mimo Po 9:00-12:00 13:00-17:00 (s průvodcem), celoročně celý den (na objednávku).


Pardubice - Dřevěná zvonice
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Tel.: 731 598 842, 466 769 274, 605 219 634, 466 769 260
 

Pardubice – kostel sv. Bartoloměje
První zmínka o kostelu sv. Bartoloměje v Pardubicích pochází již z roku 1295, ale původní románský kostel byl za husitských válek zničen, stejně jako přilehlý klášter. Jeho základy byly nalezeny pod pod současným kostelem, který dal postavit roku 1507 Vilém z Pernštejna jako součást kláštera minoritů. Nynější stavba je tedy pozdně gotická se vzácným renesančním portálem.

Web: http://www.turistik.cz/cz/kraje/pardubicky-kraj/okres-pardubice/pardubice/kostel-sv-bartolomeje-pardubice/
Otevírací doba: mše svaté: Po, St a Pá 18.00, Ne 7.00, 9,00 a 19.00


Králíky – Hora matky boží – klášter a poutní místo
Nad městečkem Králíky je veliké výšce poutní areál, spojený s městem alejí s kapličkami.Na tuto horu putovaly v 17. století i děti, konaly zde procesí a modlily se. Mezi nimi byl i malý Tobiáš Jan Becker (1646 - 1710), pozdější královéhradecký biskup, který vystavěl kostel na tehdejší Lysé hoře. Stavba byla dokončena roku 1700 a téhož roku byl do kostela přinesen milostný obraz Panny Marie. V roce 1710 byla dokončena další stavba - klášter. Klášter na Mariánském kopci u Králík, kde nyní sídlí charitní domov řádových sester. Unikátní zajímavostí kláštera jsou Svaté schody. Ty jsou napodobeninou schodiště v hradu Antonia v Jeruzalémě, později převezené do Říma. 

Web: www.kraliky-klaster.cz
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Tel.: 605 912 840
Otevírací doba: duben-říjen Po-Ne 10:00-17:00 (samostatně nebo s průvodcem), leden-březen, prosinec Čt 19:30-21:30 v 19:30, 20:30 (samostatně nebo s průvodcem), celoročně celý den (na objednávku pouze skupiny)

 
Orlické hory- Kunštátská kaple
Barokní kunštátskou kaple se nachází na hlavním hřebeni Orlických hor ve výšce 1035 m n. m u Jiráskovy horské cesty. Byla pravděpodobně postavena již kolem roku 1671 a sloužila jako místo k bohoslužbě dřevařských dělníků. Díky své poloze na horské cestě mezi Zdobnicí a Kunštátem byla ale útočištěm i poutníkům na přechodu přes hřbet Orlických hor, kteří v ní nacházeli nejen místo k oddechu a poděkování za šťastnou cestu, ale často i k úkrytu před nepohodou. Po smutné dlouhé historii, kdy svatostánek velice chátral, začal být od roku 2000 renovován a po pěti letech byl slavnostně vysvěcen biskupem Dominikem Dukou.

Web: http://www.orlickehory.net/mista/kunstkaple.htm

 
Neratov – poutní místo
Pohraniční víska při pravém břehu Divoké Orlice vznikla se založením sklárny na konci 15. století. Na počátku 60. let 17. století začíná tradice neratovských poutí, tisíce věřících přicházejí prosit Pannu Marii o pomoc. Tvrdí též, že místní pramen je léčivý, vznikají zde proto i malé lázně. V roce 1723 Jan Karel Nostic-Rhieneck nechal vystavět nový, barokní chrám - kostel Nanebevzetí panny Marie. Byl zbudován snad podle plánů G. B. Alliprandiho v letech 1723-1733. 10. května 1945 kostel vyhořel, od té doby objekt chátral až do začátku 90. let, kdy začala obnova v rámci programu záchrany architektonického dědictví ČR.

Web: http://www.neratov.cz/poutni-misto
Tel: 494 599 157, 494 599 008


Bartošovice v Orlických horách – kostel na Nanebevzetí Panny Marie
Kostel byl v letech 1723 – 33 vystavěn pravděpodobně podle plánů G. B. Alliprandiho. Zajímavá je především jeho severojižní orientace. Ránu, ze které se doposud vzpamatovává mu zasadila 10. května 1945 Rudá armáda pancéřovou pěstí. Vznikl požár, kterému podlehla střecha. Kostel je rekonstruován od r. 1990.

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Telefon: 731 402 278, 494 599 218, 494 599 157


Dobruška – Kostel sv.Václava
Děkanský kostel je jedním ze svědků nejstarší minulosti Dobrušky. Jeho paměť sahá až do dob, kdy naše město vznikalo. Pravděpodobně již tehdy byl spolu s prvními domy postaven kostel, zasvěcený zřejmě již od počátku Panně Marii a svatému Václavu. V letech 1709 až 1724 je děkanský chrám svatého Václava přestavěn do barokní podoby. Autorem tohoto architektonického díla je stavitel, jehož jméno prozrazuje italský původ - Mikuláš Rossi.    Stará kostelní krypta dosud ukrývá pozůstatky nejstarších donátorů - pánů z Dobrušky a prvních Trčků z Lípy.    Na místě dřevěné vyrostla nová kamenná zvonice. Původní podkladové kameny

Web: http://www.dobruska.cz/muzeum/pamatky.html


Dobruška – Kostel sv. Ducha
Na výšině nad městem směrem k Orlickým horám postavili naši předkové kostel, zasvěcený svatému Duchu. Vznik kostela svatého Ducha tedy zřejmě souvisí se samotnými počátky křesťanství v našem regionu. Kostel byl v minulosti mnohokrát opravován. Rozsáhlou rekonstrukcí prošel v polovině 18. století a poslední opravy se uskutečnily ve století dvacátém. Při nich byla stavbě plně vrácena její původní renesanční tvář.

Web: http://www.dobruska.cz/muzeum/pamatky.html


Rychnov nad kněžnou  - kostel Nejsvětější Trojice
Pozdně gotický kostel, původně zasvěcený sv. Kryštofovi, dal postavit v letech 1594 - 1602 Kryštof Betengel pro české bratry. Původně byla u kostela štíhlá gotická věž a socha sv. Kryštofa. V době třicetileté války byl kostel značně poškozen a teprve v roce 1666 ho dal opravit František Karel Libštejnský z Kolowrat. Jeho syn a nástupce Norbert Leopold dal gotickou věž zbořit, odstranit sochu sv. Kryštofa a místo nich dal roku 1713 postavit dnešní barokní průčelí s loretánskou kaplí. Kostel byl zasvěcen Nejsvětější Trojici. V roce 1798 uhodil do kostela blesk, shořela střecha a zřítila se kostelní klenba. Teprve v letech 1838 - 1843 dal František Antonín Libštejnský z Kolowrat kostel opravit podle plánů arch. Františka Pavíčka.

Web:http://www.rychnovsko.cz/index.php/pamatky/cirkevni-pamatky/item/94-kostel-nejsvetejsi-trojice.html 

 
Rychnov nad kněžnou  - Farní kostel sv. Havla
Kostel byl postaven v druhé polovině 13. století. Byl restaurován pseudogoticky v roce 1893. Zevně prostá stavba s opěráky. Obraz sv. Havla na hlavním oltáři ze šedesátých let 18. století je přisuzován J. M. Kremser-Schmidtovi. U kostela je pseudogotická zvonice z let 1870 - 1871.

Web:http://www.rychnovsko.cz/index.php/pamatky/cirkevni-pamatky/item/96-kostel-sv-havla.html


Rychnov nad Kněžnou – synagoga
Web: http://www.moh.cz/~a~d~m~/syng.php
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Tel.: 494 534 450
Otevřeno v květnu až září od úterý do neděle 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00, v říjnu po předchozí telefonické domluvě.

 
Nové město nad Metují – Kostel Nejsvětější Trojice
Web: http://www.farnostnm.cz/kontakty 
Tel: 491 472 127

 
Hradec králové – katedrála sv. Ducha
Katedrální chrám sv. Ducha patří k nejvýznamnějším památkám Hradce Králové. Byl založen královnou Eliškou Rejčkou. Roku 1407 byl požárem vážně poškozen. Při příležitosti založení královéhradeckého biskupství v r. 1664 byl kostel povýšen papežem Alexandrem VII. na katedrálu.  Na přelomu 70. - 80. let 20. století byla provedena celková obnova katedrály.

Web: http://www.hradeckralove.org/urad/katedralni-kostel-sv-ducha
Tel: 495 511 353


Hradec králové – Bílá věž
Web:http://www.bilavez.cz
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Tel.: 495 512 542
Otevřeno celoročně


 

Úřední deska

Výběrové řízení na pracovníka turistického informačního centra
Vyvěšeno:
18.1.2019

Výběrové řízení na vedoucího odboru výstavby Městského úřadu Opočno
Vyvěšeno:
18.1.2019

Výroční zpráva za rok 2018 - poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu...
Vyvěšeno:
17.1.2019

Městský úřad Dobruška, stanovení přechodné úpravy provozu při provádění lokálních výsprav na silnicí...
Vyvěšeno:
16.1.2019

Záměr č. 1/2019
Vyvěšeno:
9.1.2019