CZ|EN|PL|DE
 

OpočnoPrávě probíhá

Omezení užívání pitné vody - doufejme, že v Opočně naposledy

Email Tisk PDF
SZFP-logoV letošním roce už podruhé muselo město vyhlásit nepopulární opatření, a to zákaz odběru pitné vody z veřejného vodovodního řadu pro jiné, než pitné účely a potřebu osobní hygieny jednotlivých občanů. Poprvé to bylo v roce 2015, a to bylo prvním impulzem městu k tomu, aby se začalo řešit zásobování města pitnou vodou. A protože se městu podařilo odkoupit bývalý vodní zdroj v Legonu, proběhly nutné průzkumy a rozbory, zpracovala se projektová dokumentace a získala se dotace z národního programu Státního fondu živ. prostředí ČR.

Stavební práce, které v současné době v Legonu probíhají, budou dokončeny do konce letošního roku a město tím získá další zdroj pitné vody a ještě k tomu v místě, které není tak ohroženo povodněmi jako zdroj v parku. Současně s rekonstrukcí vodního zdroje dojde i k dalším krokům v oblasti vodního hospodářství města. Poprvé v historii města vznikne centrální vodárenský dispečink, který bude sledovat oba vodní zdroje, vodojem a situaci ve vodním hospodářství jako celku. Přínosem tohoto projektu bude tedy nejen další zdroj pitné vody, a tím, jak doufáme, dojde k dostatečnému zásobování města pitnou vodou, ale po přechodné době také ke zkvalitnění dodávky pitné vody.

Ing. Markéta Fingrálová, vedoucí odoboru majetku a rozvoje města MěÚ Opočno

Osmimístný dopravní automobil pro JPO Opočno

Email Tisk PDF
opocno-jsdhHlavním cílem projektu je dovybavení JSDH Opočno pro řešení rizik a mimořádných událostí souvisejících se změnami klimatu, konkrétně s nadprůměrnými sněhovými srážkami a masivními námrazami. Realizaci projektu dojde ke zvýšení připravenosti a akceschopnosti jednotky dobrovolných hasičů.

V rámci projektu bude zakoupen nový dopravní automobil, který bude sloužit nejen pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatel v souvislosti s mimořádnými událostmi vyplývajícími se změnami klimatu.

Výsledkem projektu bude posílení JSDH Opočno pro řešení mimořádných událostí v důsledku zimního extrémního počasí. Dojde ke zjednodušení ovládání zásahového vozidla, čímž bude zvýšena akceschopnost jednotky, zároveň dojde ke zvýšení komfortu a bezpečí posádky a přepravovaných osob.

Projekt „Osmimístný dopravní automobil pro JSHD Opočno“ je spolufinancovaný z prostředků Evropské unie.

Rekostrukce zdroje vody S-2

Email Tisk PDF
Opono---rekonstrukce-zdroje-vodyRekonstrukce stávajícího podzemního zdroje - studny S-2 v lokalitě Legon, včetně úpravy vody, napojení zdroje je na stávající rozvod pitné vody.

Termín realizace: 20. 3. 2018 - 14. 12. 2018

Úřední deska

Záměr č. 19 na rozšíření nájmu nebytových prostor na adrese Pitkova č.p. 635 v Opočně
Vyvěšeno:
13.12.2018

Krajský úřad Královéhradeckého kraje - informace o závěru zjišťovacího řízení k záměru Průmyslový pa...
Vyvěšeno:
12.12.2018

JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., Praha 6 - elektronická dražba nemovitých věcí 13.12.2018, č.j. 067 EX...
Vyvěšeno:
12.12.2018

Záměr č. 18 na změnu výše nájmu ze Smlouvy o nájmu a provozování VaK pro veřejnou potřebu a centráln...
Vyvěšeno:
11.12.2018

Zubní pohotovost - aktuální rozpis služeb od 15.12.2018, sobota, neděle, svátek od 8 do 12 hodin...
Vyvěšeno:
11.12.2018