CZ|EN|PL|DE
 

OpočnoZastupitelé budou jednat o ceně vodného a stočného na příští rok a o změně svozu komunálního odpadu

Email Tisk PDF
2018-12-19-OPOCNO-zastupitelstvo_vylep12.12-WMěsto Opočno vás zve na 2. zasedání Zastupitelstva města Opočna, které se koná ve středu 19. 12. 2018 od 18 hodin v Kodymově národním domě Kupkovo náměstí 310, Opočno.

Program zasedání:
1. Zprávy z radnice
2. Vodné a stočné pro rok 2019
3. Schválení oddávajících
4. Smlouva na poskytování služeb pečovatelské služby pro rok 2019
5. Rodný kraj Františka Kupky
6. Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko
7. Svaz historických sídel Čech, Moravy a Slezska
8. Členství města ve spolku F.L.Věk
9. Odměny za výkon funkcí od 1. 1. 2019
10. Nabídka pozemků v k.ú. Semechnice a k.ú. Opočno pod Orl.h.
11. Žádost o dotaci na rok 2018 – oprava zvonů ve zvonici u Mariánského kostela
12. Finanční prostředky na chodník Na Olivě v rozpočtu 2019
13. Finanční prostředky na hasičskou techniku v rozpočtu 2019
14. Žádost o dotaci na rok 2019 - Sportovní klub HC Opočno, z. s.
15. Rozpočtové opatření Z/3/2018
16. Předběžné schválení rozpočtových opatření v závěru roku 2018
17. Smlouva o úvěru na financování rekonstrukce koupaliště
18. Ručení za úvěr pro Technické služby města Opočna spol. s r.o.
19. Zpráva o dílčím přezkoumání hospodaření města
20. Obecně závazná vyhláška č. 3/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
21. Různé
22. Diskuze
23. Usnesení a závěr

Úřední deska

Výběrové řízení na pracovníka turistického informačního centra
Vyvěšeno:
18.1.2019

Výběrové řízení na vedoucího odboru výstavby Městského úřadu Opočno
Vyvěšeno:
18.1.2019

Výroční zpráva za rok 2018 - poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu...
Vyvěšeno:
17.1.2019

Městský úřad Dobruška, stanovení přechodné úpravy provozu při provádění lokálních výsprav na silnicí...
Vyvěšeno:
16.1.2019

Záměr č. 1/2019
Vyvěšeno:
9.1.2019