CZ|EN|PL|DE
 

OpočnoZ kalendáře starostky

Email Tisk PDF

Na této webové stránce naleznete aktuality z pracovního kalendáře starostky Šárky Škrabalové.


Čtvrtek 17. 1. 2019

Starostka Šárka Škrabalová a místostarosta Václav Slezák navštívili v Praze ve Valdštejnské jízdárně výstavu Fratišek Kupka 1871~1957. Výstava nabízí průřez jeho tvorbou od raných prací z devadesátých let 19. století až po abstraktní práce z padesátých let 20. století


Středa 16. 1. 2019

Na zasedání Zastupitelstva města Opočna bylo odsouhlaseno vypsání veřejné zakázky na dodavatele realizace rekonstrukce koupaliště a projednáno křížení trasy obchvatu s cyklostezkou, která povede z Opočna do Čánky. Zastupitelé se také shodli na podpoře hejtmana Královéhradeckého kraje v jeho úsilí zajistit prostředky na rekonstrukci a rozšíření areálu nemocnice v Rychnově nad Kněžnou a projednávali i budoucnost budovy bývalé porodnice a chirurgie v areálu nemocnice, kde by mohlo vzniknout zařízení se sociálními službami. Starostka pak nastínila podrobněji její možné využití.Úterý 15. 1. 2019

Ředitel Technických služeb města Opočna jednal se starostkou ohledně požadavků na údržbu města ze strany občanů, jako je například oprava veřejného osvětlení. Společně plánovali harmonogram oprav, podmínky provozu bufetu na koupališti, zajištění směn na zimní údržbu chodníků a plánování služeb běžné údržby města.

Starostka projednávala možnosti obnovení služeb notáře v Opočně s notářkou Mgr. Hanou Kulčekovou z Týniště nad Orlicí, která bude zastupovat notářku Šrámovou. Hana Kulčeková se přijede podívat na prostory Kodymova národního domu, kde by měla mít k dispozici prostory k jednání s klienty a diskutovat se bude také o termínu možného nástupu.

 

Pondělí 14. 1 2019

Proběhla schůzka ohledně plánování nového webu města Opočna. Se starostkou se setkal Dalibor Štěpán z tiskového oddělení města Opočna a zastupitel RNDr. Miloš Židík, který rád podpořil vytvoření nového webu města a nabídl tak možnost spolupráce. Nejprve proběhne zpracování nových vizuálních návrhů webu a následovat bude jeho zpracování.

Starostka se setkala s Josefem Oubrechtem, mladým opočenským umělcem, který vytvořil časovou schránku k výročí města Opočna. Společně jednali o vytvoření ceny pro vítěze výtvarné soutěže pro děti od 11 do 15 let, kterou město Opočno bude vyhlašovat na jaře. Oubrechta celá akce velmi zaujala a rád cenu pro vítěze vytvoří.Pátek 11. 1. 2019
Starostka se zúčastnila jednání ohledně budoucího využití areálu nemocnice s vedením města a sociálními službami Dobrušky. Projednávaly se další podrobnosti ohledně případného provozu areálu, na kterém by se město Opočno s Dobruškou rádo spolupracovalo.Středa 9. 1. 2019

Opočno navštívil ředitel České spořitelny, Ing. Pavel Kváš, aby se seznámil s vedením města a prohloubil vzájemnou spolupráci. Na jednání se rozebírala další možná spolupráce, ale třeba také otázka bankomatů ve městě.  

Připravuje se kulturní kalendář na letošní rok, kdy nás čeká mnoho krásných akcí nejen spojených s Františkem Kupkou. „Těší mě, že Radka Mecnerová s celým týmem pracuje na kultuře svědomitě. Čeká nás rok plný kulturních akcí, o kterých budeme průběžně informovat v Opočenských novinách,“ uvedla starostka města.

 

Pondělí 5. 1. 2019

V hasičské zbrojnici v Čánce proběhla valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Čánky, na kterou byla pozvána také starostka města Šárka Škrabalová. Starostka zde byla seznámena s činností spolku hasičů a o plánované úpravě střechy zbrojnice a nákupu jiného auta na přepravu dětí na soutěže. „Byla jsem mile překvapena, kolik dětí je členem tohoto spolku a kolika soutěží se účastní. Jsem ráda, že mají o hasičské soutěže zájem,“ uvedla starostka.  

V sobotu proběhla v Opočně Tříkrálová sbírka. V rámci Opočna, Čánky a Doříkovce se vybralo 80.030 Kč. Sčítání darů do pokladniček Tří králů se zúčastnila starostka Šárka Škrabalová a zastupitelé Václav Slezák a Zdeněk Filip. Všichni byli z výsledku potěšeni a všem dárců velmi děkují.

 

Pondělí 31. 12. 2018

TJ Spartak Opočno – tenisový oddíl – uspořádal tenisové klání seniorů ve čtyřhře. Utkání se odehrálo ve sportovní hale v Rychnově nad Kněžnou a zúčastnila se ho také starostka Šárka Škrabalová. „I když to bylo utkání hráčů dříve narozených, bylo těžké jim stačit, ale užili jsme si krásné tři hodiny, všem děkuji za příjemně strávené dopoledne,“ sdělila své pocity starostka.

 

Pátek a sobota 29. a 30. 12. 2018

Nejmladší hokejisté převzali na zimním stadionu od starostky ceny za umístění v turnaji, který pořádá hokejový klub HC Opočno každým rokem. „Když vidím ty nejmenší dětičky, jak sotva chodí a už to umí na bruslích a s hokejkou, mám z toho radost. Ráda bych také poděkovala všem trenérům, kteří se dětem věnují, a také rodičům, že své děti vedou ke sportu,“ poděkovala za práci s dětmi starostka.

 

Středa 26. 12. 2018

Společně s děkanem ThLic. Augustínem Slaninkou popřála všem návštěvníkům České mše vánoční Jakuba Jana Ryby v kostele Nejsvětější Trojice starostka Šárka Škrabalová a popřála vše nejlepší v nadcházejícím roce.

 

Neděle 23. 12. 2018

Starostka měla možnost setkat se v Zámecké vinotéce se spolkem Dobré kávy. Setkání se také účastnili Miloň Čepelka, Josef Krejča, Jiří Střítecký, Josef Bahník a Ivo Kašpar. „Ráda jsem přijala pozvání toho spolku na malé posezení. V prostorách vinotéky probíhala příjemná předvánoční atmosféra, diskutovalo se o Vánocích a společně jsme se zasmáli mnoha veselým příběhům ze života. Byla to milé rozloučení před Vánocemi,“ sdělila své dojmy ze setkání starostka.
Středa 19. 12. 2018


Proběhlo veřejné zasedání Zastupitelstva města Opočna. 
Starosta zde informovala o jednání se společností Škoda Auto a. s., která v příštím roce bude finančně podporovat města v oblastech kultury, turistického ruchu, školství, památek a ekologie. V letošním roce se již podařilo od společnosti získat významnou částku, která bude využita na vybudování workoutového hřiště v Severním sektoru.

Dále zde informovala o vydání stavebního povolení obchvatu města, stavba by mohla začít během několika měsíců.

Na zastupitelstvu se také projednávalo financování chodníku Na Olivě, byli zvoleni oddávající nebo se rozhodlo o finanční podpoře města na opravu zvonů ve zvonici.

Celé usnesení z jednání zastupitelstva naleznete zde.


Čtvrtek 13. 12. 2018

Starostka se v Hradci Králové setkala s hejtmanem Královéhradeckého kraje Jiřím Štěpánem. Proběhlo zde další jednání ohledně využití nemocnice.


Úterý 11. 12. 2018

 
O možnosti vyčištění a vybagrování rybníků v zámeckém parku jednala starostka s kastelánem zámku Josefem Jirákem a zástupcem místní organizace rybářů Zdeňkem Vašíčkem.
 
Starostka přijala pozvání na vánoční setkání v knihovně. K vánočnímu tvoření a povídání o starých tradicích hrály děti ze Základní umělecké školy Opočno.


Pondělí 10. 12. 2018

Proběhla schůzka mikroregionu Františka Kupky, které se zúčastnili starostka Šárka Škrabalová, starosta Dobrušky Petr Lžíčař, místostarosta Dobrušky Petr Sadovský, manažer svazku Blanka Čiháčková, za kulturu v Opočně Radka Mecnerová a tajemnice Městského úřadu Opočno Renáta Černá. Jednalo se o společném propagačním materiálu, který by měl v rámci regionu vzniknout a měl by být jak pro turisty, tak pro cykloturisty. Vzniknout by mohly také informační panely podél cyklostezky z Opočna do Dobrušky, které by seznamovaly s životem Františka Kupky, který třeba touto cestou kdysi z Opočna do Dobrušky chodil.


Neděle 9. 12. 2018

Pěvecký ženský sbor Vlasta s 26 členy vystoupil v Mariánském kostelíku na vánočním koncertě. Poslechnout se české a světové koledy přišla také starostka. 


Středa 5. 12. 2018

Starostka navštívila společnost Škoda Auto v Kvasinách. Jednalo se zde o novinkách, které společnost připravuje, a o podporovaných projektech. Patří mezi ně například vybudování workoutového hřiště v Opočně.Pondělí 3. 12. 2018


Proběhlo zasedání městské rady a pracovní porada zastupitelů.

Jednání se zúčastnil také David Paštika, který prezentoval žádost spolku HC Opočno o dotaci na činnost klubu, provoz stadionu, opravy a údržbu strojovny.

Při jednání o vodném a stočném byl přítomen ředitel Technických služeb Luboš Hradecký. Cenu vodného a stočné bude schvalovat zastupitelstvo města na svém zasedání.

Projednávaly se také změny ve svozu komunálního odpadu. Směsný komunální odpad se bude místo na skládku v Křovicích odvážet na vzdálenější skládku v Libchavách. Městu se tak zvýší náklady na svoz odpadu. Od nového roku dojde také ke změně frekvence svozu, svážet se bude jednou za 14 dní. Je velmi důležité, aby občané co nejvíce odpad třídili. Cena za svoz směsného komunálního odpadu by se navyšovat neměla.

Na jednání se také řešila rekonstrukce koupaliště na Broumaru a projednávaly se další možnosti. V současné době se dokončuje projektová dokumentace a vzhledem k těžko předvídatelným klimatickým podmínkám bude zahájení realizace rekonstrukce koupaliště přesunuto na podzim 2019, po skončení letní sezóny. Dřívější zahájení by mohlo ohrozit otevření koupaliště pro veřejnost během léta 2019.

Zastupitelé se shodli na pokračování ve spolupráci s partnerskými městy – Radkowem, Opocznem a Puteaux.

Řešil se problém s čáneckou hasičárnou, jejíž střecha je ve špatném stavu a zatéká tam. Je pro SDH Čánka zajistit také novější vůz, současný je již zastaralý.

Projednávaly se další kroky ohledně lokality Nad Zlatým potokem, která bude rozdělena na dvě části – bytovou a s rodinnými domy. Zadání architektonické studie bude na bytové domy s velkou variabilitou bytů, aby se zde měly možnost ubytovat jak velké rodiny, tak menší. Zároveň bude studie obsahovat varianty rodinných domů, popřípadě řadových rodinných domů. Projektová dokumentace by mohla být vytvořena do roku 2020 a následně by probíhalo zasíťování lokality.

Pokračovala jednání ohledně využití nemocnice. Město by mělo zájem zde zřídit zařízení se sociálními službami pro seniory. Projednávaly se možnosti, jaké subjekty by se na projektu mohly podílet. Navrhovány jsou Královéhradecký kraj a okolní obce. Dále se jednalo o tom, kdo by mohl rekonstrukci budovy financovat a následně spravovat.

Na závěr jednání starostka rozdělila zastupitelům podle jejich profesních zkušeností činnosti, které budou po dobu svého mandátu plnit. Úkolů pro nové zastupitele je mnoho a je důležité, aby všichni společně dobře spolupracovali.  


Středa 28. 11. 2018

Starostka se sešla s Mgr. Jiřím Zemanem, vedoucím odboru plánování a financování sociálních služeb Královéhradeckého kraje. Jednalo se o možnosti zřízení v areálu nemocnice zařízení se sociálními službami a pro které klienty by bylo zařízení vhodné. Jednání se zúčastnili také zástupci města a sociálních služeb z Dobrušky a Opočna.

 

Pondělí 26. 11. 2018

Pokračují jednání ohledně vybudování nového bazénu v areálu koupaliště. Dnes se projednával projekt koupaliště, jeho podoba a jednotlivé varianty dodavatelů.
 
polni_cestaProběhlo jednání o možnostech obnovení starých polních cest přes pole. Starostka jednala s vlastníkem pozemků, přes které by cesty vedly. Jedna z možností obnovené trasy by částečně odpovídala staré cestě za hřbitovem směrem na Dobrušku ke křížku.

Úřední deska

Výběrové řízení na pracovníka turistického informačního centra
Vyvěšeno:
18.1.2019

Výběrové řízení na vedoucího odboru výstavby Městského úřadu Opočno
Vyvěšeno:
18.1.2019

Výroční zpráva za rok 2018 - poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu...
Vyvěšeno:
17.1.2019

Městský úřad Dobruška, stanovení přechodné úpravy provozu při provádění lokálních výsprav na silnicí...
Vyvěšeno:
16.1.2019

Záměr č. 1/2019
Vyvěšeno:
9.1.2019