CZ|EN|PL|DE
 

OpočnoMěsto Opočno jednalo o možnostech financování rekonstrukce koupaliště

Email Tisk PDF
koupaliste-webVčera, 3. 10. 2018, proběhlo společné jednání zástupců města Opočna a vedení Královéhradeckého kraje ve věci možnosti financování rekonstrukce koupaliště v Opočně. Za Královéhradecký kraj se jednání zúčastnil pan hejtman Jiří Štěpán a paní Jana Jiráňová, vedoucí oddělení průmyslových zón v Královéhradeckém kraji. Město Opočno zastupovala starostka města Šárka Škrabalová, tajemnice úřadu Renáta Černá a vedoucí odboru majetku a rozvoje města Markéta Fingrálová.

Město Opočno chce využít aktualizace vládního usnesení, kterým jsou určeny finanční prostředky na realizaci projektů související s rozvojem průmyslové zóny Kvasiny – Solnice. Projekt „Rekonstrukce koupaliště“ a vybudování parkoviště, by se mohl stát jedním z nich. Důvodů k rekonstrukci koupaliště má město Opočno hned několik. Zajištění kvalitního volnočasového areálu pro obyvatele regionu, špatný technický stav bazénů, ale i nárůst obyvatel regionu z důvodu rozvoje průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a jejich poptávka po volnočasových aktivitách. Jednání bylo věcné a velice pozitivní a přínosné. Město Opočno požádá o finanční podporu, a to formou žádosti na MPO cestou zařazení investiční akce“ Rekonstrukce koupaliště Opočno“ do podkladů k aktualizaci Usnesení vlády, kterým jsou určovány finanční prostředky na investiční akce v Královéhradeckém regionu.

Úřední deska

MěÚ Dobruška, veř. vyhláška, oznámení o zahájení stavebního řízení a nařízení ústního jednání 20.11....
Vyvěšeno:
19.10.2018

Rozpočtové opatření R/9/2018
Vyvěšeno:
16.10.2018

Záměr č. 13/2018
Vyvěšeno:
12.10.2018

Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Opočna konaného 24.9.2018 v zasedací místnosti MěÚ Opočno...
Vyvěšeno:
10.10.2018

Společné povolení č.j.: MUO 1797/2018/OV/DŠ/2 zastřešení bytových domů čp. 641-643 v Opočně valbovo...
Vyvěšeno:
9.10.2018