CZ|EN|PL|DE
 

OpočnoPronájem prodejny v Čánce

Email Tisk PDF
canka_prodejnaMěsto Opočno vyhlásilo záměr č. 4/2018 na propachtování nebytových prostor budovy čp. 17 – objekt občanské vybavenosti – prodejna na pozemku parc. č. 117 v obci Opočno, městská část Čánka, katastr. území Čánka.

Nemovitost bude propachtována (pronajata) za podmínky zachování stávajícího využití, tzn. prodejna potravin a dodržení prodejní doby minimálně 4 dny v týdnu.

Zahájení pachtu (nájmu) dle dohody. Minimální výše pachtovného (nájmu) je 1 500 Kč/měsíc. Bližší informace na MěÚ, odbor majetku a rozvoje města, na tel. č. 494 669 630 a 494 669 635. Zájemci o propachtování musí předložit své nabídky do 16. 5. 2018, 15,00 hod.

Úřední deska

Exekutorský úřad Brno-město - dražební vyhláška 169EX 2350/16-98, dražba 19.9.2018 nemovitých věcí v...
Vyvěšeno:
9.8.2018

Městský úřad Dobruška - stanovení přechodné úpravy provozu, oprava žel. přejezdu, silnice č. III/304...
Vyvěšeno:
9.8.2018

Záměr č. 11
Vyvěšeno:
8.8.2018

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení "Stavební úpravy bytového domu na u...
Vyvěšeno:
7.8.2018

Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do ZM
Vyvěšeno:
6.8.2018