CZ|EN|PL|DE
 

OpočnoPronájem prodejny v Čánce

Email Tisk PDF
canka_prodejnaMěsto Opočno vyhlásilo záměr č. 4/2018 na propachtování nebytových prostor budovy čp. 17 – objekt občanské vybavenosti – prodejna na pozemku parc. č. 117 v obci Opočno, městská část Čánka, katastr. území Čánka.

Nemovitost bude propachtována (pronajata) za podmínky zachování stávajícího využití, tzn. prodejna potravin a dodržení prodejní doby minimálně 4 dny v týdnu.

Zahájení pachtu (nájmu) dle dohody. Minimální výše pachtovného (nájmu) je 1 500 Kč/měsíc. Bližší informace na MěÚ, odbor majetku a rozvoje města, na tel. č. 494 669 630 a 494 669 635. Zájemci o propachtování musí předložit své nabídky do 16. 5. 2018, 15,00 hod.

Úřední deska

MěÚ Dobruška, veř. vyhláška, oznámení o zahájení stavebního řízení a nařízení ústního jednání 20.11....
Vyvěšeno:
19.10.2018

Rozpočtové opatření R/9/2018
Vyvěšeno:
16.10.2018

Záměr č. 13/2018
Vyvěšeno:
12.10.2018

Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Opočna konaného 24.9.2018 v zasedací místnosti MěÚ Opočno...
Vyvěšeno:
10.10.2018

Společné povolení č.j.: MUO 1797/2018/OV/DŠ/2 zastřešení bytových domů čp. 641-643 v Opočně valbovo...
Vyvěšeno:
9.10.2018