CZ|EN|PL|DE
 

OpočnoPronájem prodejny v Čánce

Email Tisk PDF
canka_prodejnaMěsto Opočno vyhlásilo záměr č. 4/2018 na propachtování nebytových prostor budovy čp. 17 – objekt občanské vybavenosti – prodejna na pozemku parc. č. 117 v obci Opočno, městská část Čánka, katastr. území Čánka.

Nemovitost bude propachtována (pronajata) za podmínky zachování stávajícího využití, tzn. prodejna potravin a dodržení prodejní doby minimálně 4 dny v týdnu.

Zahájení pachtu (nájmu) dle dohody. Minimální výše pachtovného (nájmu) je 1 500 Kč/měsíc. Bližší informace na MěÚ, odbor majetku a rozvoje města, na tel. č. 494 669 630 a 494 669 635. Zájemci o propachtování musí předložit své nabídky do 16. 5. 2018, 15,00 hod.

Úřední deska

Výběrové řízení na pracovníka turistického informačního centra
Vyvěšeno:
18.1.2019

Výběrové řízení na vedoucího odboru výstavby Městského úřadu Opočno
Vyvěšeno:
18.1.2019

Výroční zpráva za rok 2018 - poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu...
Vyvěšeno:
17.1.2019

Městský úřad Dobruška, stanovení přechodné úpravy provozu při provádění lokálních výsprav na silnicí...
Vyvěšeno:
16.1.2019

Záměr č. 1/2019
Vyvěšeno:
9.1.2019