CZ|EN|PL|DE
 

OpočnoSběr a svoz objemného komunálního odpadu a nebezpečných složek komunálního odpadu

Email Tisk PDF
svoz_odpadu_OpocnoSBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU
(není určen pro podnikatelské subjekty)

svoz proběhne v sobotu 14. dubna 2018

Sbírat se budou následující druhy odpadů:
Oleje a tuky, barvy, ředidla, pryskyřice a lepidla, rozpouštědla, detergenty, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, léky, pesticidy, kyseliny, zásady, baterie a akumulátory, zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti. Zároveň proběhne sběr starých vyřazených televizorů a chladniček a elektrospotřebičů. Kompletní elektropřístroje budou odebírány ne jako odpad, ale na zpětný odběr. Proto je nepoškozujte a neodebírejte žádné součásti. Žádáme občany, aby vyčkali příjezdu auta a odpady odevzdávali obsluze. POZOR: současně s nebezpečným odpadem budou sbírány i pneumatiky a to jen z osobních vozů.


SBĚR A SVOZ OBJEMNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU PRO MÍSTNÍ OBČANY
(není určen pro podnikatelské subjekty)

16 . a 17. týden        16. 4. – 26.4.2018  v pracovní dny vždy od 8:00 do 18:00 hodin

Sbírat se budou velkoobjemové složky komunálního odpadu, které nelze ukládat do popelnic: kusy nábytku, odpad ze zahrad (větve, tráva) a podobné, NE PNEUMATIKY. Nelze odkládat papír, sklo a plasty. Ty je možno odevzdávat průběžně do separovaného sběru.  Rovněž není určeno pro odkládání stavební sutě a zeminy.

Odpad bude možno odložit do velkoobjemového kontejneru na stanoveném místě v době od  8:00 do 18:00 hodin.

Případné dotazy zodpoví na MěÚ Opočno, odbor MRM na telefonním čísle 494 669 633 nebo Marius Pedersen a.s. na telefonním čísle 493 646 750.

Úřední deska

Záměr č. 8/2018
Vyvěšeno:
17.7.2018

Finanční úřad pro KHK - dražební vyhláška - dražba movitých věcí 21. srpna 2018 ve 13:00 hodin...
Vyvěšeno:
16.7.2018

Mikroregion Rodný kraj Františka Kupky - rozpočtové opatření č. 1/2018
Vyvěšeno:
12.7.2018

podání kandidátních listin - registrační úřad
Vyvěšeno:
12.7.2018

Počty podpisů na peticích pro volby do ZO 2018
Vyvěšeno:
12.7.2018