CZ|EN|PL|DE
 

OpočnoZměna způsobu vytápění objektu Základní školy čp. 313 v Opočně

Email Tisk PDF
loga-eu-mzp

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Cíle projektu:

Cílem projektu je přechod z vytápění elektrickými akumulačními kamny na obnovitelný zdroj energie – tepelné čerpadlo (TČ), vč. realizace nízkoteplotní otopné soustavy. Tímto opatřením se docílí úspory elektřiny a CO2 vzhledem k nižší spotřebě elektrické energie v TČ. Projeví se i automatická regulace.image001Zdrojem tepla pro vytápění jsou 3 tepelná čerpadla vzduch/voda v provedení split (elektrická tepelná čerpadla). Parametry zdroje při A2W35: výkon 36,4 kW, příkon: 10 kW, topný faktor, 3,6. Systém vytápění je teplovodní s nuceným oběhem topné vody pomocí oběhových čerpadel a čerpadel na topných okruzích na rozdělovači v technické místnosti. Teplotní spád 50/40 °C pro otopná tělesa.

Ke každé vnitřní jednotce jsou na pozemku stavby ve dvorní části instalovány dvě venkovní dvouventilátorové jednotky. Vnitřní jednotky jsou osazeny v technické místnosti v suterénním prostoru objektu. Sekundární rozvod z tepelných čerpadel bude okruhově zapojen přes akumulační nádobu 1000 l do topného systému. Je uvažováno o využití tepelných čerpadel pro zimní provoz, v letním období bude provozováno pouze jedno tepelné čerpadlo pro ohřev teplé vody. Zdroj tepla bude zabezpečovat i akumulační ohřev teplé vody pro stravovací zařízení. Jako záloha zdroje tepla je v technické místnosti suterénu objektu osazen elektrokotel o výkonu 108,0 kW (3x36 kW).


Výstup:

V důsledku instalace obnovitelného zdroje energie (elektrického tepelného čerpadla typu vzduch/voda, 3 ks) a nového otopného systému bude dosaženo nižší roční spotřebované energie na vytápění min. o 20 % oproti původnímu stavu, dojde k úspoře emisí CO2 (min. o 20 %), dále tuhých znečišťujících látek a NOx, dojde k regulaci otopné soustavy a zavedení energetického managementu. Dodavatelem stavby realizované v průběhu července a srpna letošního roku byla firma CVEJN s.r.o. z Nového Města nad Metují.

image002 image003image004

VYTAPENI-ZS

Úřední deska

Exekutorský úřad Brno-město - dražební vyhláška 169EX 2350/16-98, dražba 19.9.2018 nemovitých věcí v...
Vyvěšeno:
9.8.2018

Městský úřad Dobruška - stanovení přechodné úpravy provozu, oprava žel. přejezdu, silnice č. III/304...
Vyvěšeno:
9.8.2018

Záměr č. 11
Vyvěšeno:
8.8.2018

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení "Stavební úpravy bytového domu na u...
Vyvěšeno:
7.8.2018

Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do ZM
Vyvěšeno:
6.8.2018