CZ|EN|PL|DE
 

OpočnoStavební pozemky v lokalitě Ořechová II - nezávazný průzkum zájmu

Email Tisk PDF
orechova_II_situace
Základní informace: Stavební pozemky jsou plánovány v oblasti naproti stávající lokalitě Ořechová I. Předpokládaný termín realizace tohoto záměru je rok 2017–2018. Odhadovaná prodejní cena 600-800 Kč/m2 (pozemky budou zasíťovány).

orechova_II_situace_osmPro město Opočno je v současnosti velice důležité, aby získalo představu o reálném zájmu o nabízené pozemky. Tento zájem bude jedním z hlavních kritérií při rozhodování zastupitelstva o realizaci investice. Proto prosíme všechny vážné zájemce, kteří by měli zájem o pozemek v této lokalitě, aby se zapsali (písemně, osobně nebo e-mailem) u paní Rohlenové do nezávazného seznamu zájemců o tyto pozemky.

Kontakt: Eva Rohlenová, referentka odobru majetku a rozvoje města MěÚ Opočno
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , mob. 724 817 841, tel. 494 669 637
Městský úřad Opočno, Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno

Zobrazený situační výkres si můžete stáhnout ve formátu PDF na konci dokumentu.


orechova_II_situace_sirsi
Dališí informace:

V roce 2008 zainvestovalo město Opočno lokalitu Ořechová v Podzámčí, která byla určena k výstavbě rodinných domů. V této lokalitě bylo vytvořeno 36 stavebních pozemků, které jsou k dnešnímu dni prodány, a lokalita je zastavěna novými rodinnými domy.

Vzhledem k tomu, že se na městský úřad stále obracejí zájemci o pozemky pro výstavbu rodinných domů v Opočně a město má zájem na dalším rozvoji a příchodu nových obyvatel, kteří přispějí k rozvoji obce, zabývalo se město Opočno dalšími možnostmi. Podle platného územního plánu města Opočna je na našem území města několik lokalit určených mj. i pro bytovou výstavbu. Jedna je v lokalitě Podzámčí, pracovně nazvána Ořechová II (naproti stávající lokalitě Ořechová), další lokality jsou mezi Dobrušskou ulicí, sportovní zónou a budoucí trasou obchvatu, mezi chatovou oblastí u Broumaru a Zárybnicí, v lokalitě Pod Oborou (nad Švamberkem) a v oblasti Dubina. Všechny tyto lokality jsou buď čistě obytné, smíšené nebo rekreační s podmíněným využitím pro výstavbu rodinných domů.

Město Opočno zvažovalo a prověřovalo řadu možností, ke které z těchto lokalit se přiklonit a začít řešit její přípravu pro výstavbu. Jedním z hlavních kritérií je ale vlastnictví pozemků. Město Opočno je jediným vlastníkem pozemků v lokalitě Ořechová II, a proto se v tuto chvíli rozhodlo právě pro toto území. Byla zpracována studie zastavitelnosti této lokality, která ukázala kapacitu území a předběžný odhad nákladů na tyto investice. Lokalita Ořechová II by měla nabídnout cca 50 pozemků pro výstavbu rodinných domů. Je zde pamatováno i na místa pro doplňkovou infrastrukturu. Dále bude nezbytné řešit odclonění této lokality od průmyslové zóny na Vodětíně a zřejmě i od hlavní komunikace. Lokalita by měla být připravena pro výstavby, včetně vybudování vodovodního řadu, kanalizačního řadu, rozvodů nízkého napětí, rozvodů zemního plynu a veřejného osvětlení. Vybudovány budou i zpevněné místní komunikace.

Je nutné podotknout, že tyto investice budou v řádech desítek milionů, ale přesto chce město připravit lokalitu, která bude cenově dostupná jak pro stávající občany města Opočna, tak pro případné nové zájemce z bližšího či vzdálenějšího okolí. Cena pozemků nebyla zatím stanovena, ale dle předběžných odhadů nákladů na zasíťování lokality se dá prodejní cena pozemků předjímat na cenové úrovni 600 až 800 Kč/m2. Bude se také muset počítat se změnou právních předpisů, které nám nařizují připočítání příslušné sazby DPH k prodejní ceně pozemků, což v případě Ořechové I nebylo. Jedná se ale opravdu pouze o předběžný odhad.

Pro město Opočno je v tuto chvíli velice důležité, aby získalo představu o reálném zájmu o tyto pozemky. Tento zájem bude jedním z hlavních kritérií pro rozhodnutí zastupitelstva o této investici. Proto prosíme všechny vážné zájemce, kteří by měli zájem o pozemek v této lokalitě, aby se zapsali (písemně, osobně nebo e-mailem) do nezávazného seznamu zájemců o tyto pozemky. Přepokládaný termín realizace tohoto záměru je rok 2017–2018.

Studie zastavitelnosti území je k dispozici k nahlédnutí na odboru majetku a rozvoje města u paní Rohlenové. Své dotazy a případné žádosti o zapsání do seznamu zájemců můžete zasílat paní Rohlenové na e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , mob. 724 817 841, tel. 494 669 637.

Situační výkres studie tohoto území je k nahlédnutí také v Informačním centru Opočno.

Úřední deska

Zubní pohotovost - aktuální rozpis služeb od 21. 10. 2017 (ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek...
Vyvěšeno:
19.10.2017

Krajský úřad KHK - Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vli...
Vyvěšeno:
17.10.2017

Ozn. o zahájení úz. řízení-Obec České Meziříčí-neveřejné části kanalizačních přípojek v ul. Boženy N...
Vyvěšeno:
17.10.2017

Telefonní spojení do volebních místností
Vyvěšeno:
11.10.2017

13_Rozpočtové opatření R_10_2017
Vyvěšeno:
11.10.2017