CZ|EN|PL|DE
 

OpočnoStavební pozemky v lokalitě Ořechová II

Email Tisk PDF
LOKALITA-ORECHOVA-2-18

Urbanistická studie v PDF


Podobu nové lokality pro výstavbu Ořechová II ovlivní mladí architekti

Zastupitelé města chtějí nabídnout stávajícím i novým občanům možnost kvalitního bydlení v nové lokalitě Ořechová II. Měla by vzniknout naproti nedávno zastavěnému území Ořechová I v Podzámčí, vedle stávající zahrádkářské kolonie.
Práce na přípravě této lokality začaly zpracováním studie, které se nejprve ujal projekční ateliér Proxion Náchod. V průběhu prací na dokumentaci pro územní řízení však došlo na řešení řady problémů.
Lokalitu je třeba odclonit od přilehlé komunikace, je třeba najít způsob likvidace dešťových vod, důkladně zvážit komunikační propojení s okolím atd.
Tyto všechny otázky se nakonec rozhodlo město řešit ve spolupráci s městským architektem a s architektem Oldřichem Bittnerem, se kterým byla uzavřena smlouva na zpracování urbanistické studie.
Její první návrh zastupitelé schválili a nyní probíhají práce na jejím podrobnějším rozpracování. Podle nového návrhu pro tuto lokalitu bude toto území nabízet možnost vybudování
10 nízkopodlažních bytových domů s cca 80 bytovými jednotkami a 47 pozemků pro individuální výstavbu rodinných domů. Bude však nezbytné zajistit pro toto území dostatečnou kapacitu vodovodní sítě, novou trafostanici i nové kanalizační stoky jak pro odvod splaškové, tak dešťové vody.
Práce na přípravě této lokality je ještě mnoho, ale směr, kterým jsme se vydali, je určitě správný. Chceme vytvořit nejen nové pozemky pro výstavbu, ale zejména další hodnotný a krásný kousek města, kde se lidem bude dobře žít a budou na svůj domov a na místo, kde žijí, pyšní.
V příštím roce bychom rádi vše dořešili projekčně a v roce 2019 vše zrealizovali. Následující rok 2020 by pak mohly být pozemky připraveny pro prodej a výstavbu.Základní informace: Stavební pozemky jsou plánovány v oblasti naproti stávající lokalitě Ořechová I. Předpokládaný termín realizace tohoto záměru je rok 2017–2018. Odhadovaná prodejní cena 600-800 Kč/m2 (pozemky budou zasíťovány).

orechova_II_situace_osmPro město Opočno je v současnosti velice důležité, aby získalo představu o reálném zájmu o nabízené pozemky. Tento zájem bude jedním z hlavních kritérií při rozhodování zastupitelstva o realizaci investice. Proto prosíme všechny vážné zájemce, kteří by měli zájem o pozemek v této lokalitě, aby se zapsali (písemně, osobně nebo e-mailem) u paní Rohlenové do nezávazného seznamu zájemců o tyto pozemky.

Kontakt: Eva Rohlenová, referentka odobru majetku a rozvoje města MěÚ Opočno
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , mob. 724 817 841, tel. 494 669 637
Městský úřad Opočno, Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno

Zobrazený situační výkres si můžete stáhnout ve formátu PDF na konci dokumentu.


orechova_II_situace_sirsi
Dališí informace:

V roce 2008 zainvestovalo město Opočno lokalitu Ořechová v Podzámčí, která byla určena k výstavbě rodinných domů. V této lokalitě bylo vytvořeno 36 stavebních pozemků, které jsou k dnešnímu dni prodány, a lokalita je zastavěna novými rodinnými domy.

Vzhledem k tomu, že se na městský úřad stále obracejí zájemci o pozemky pro výstavbu rodinných domů v Opočně a město má zájem na dalším rozvoji a příchodu nových obyvatel, kteří přispějí k rozvoji obce, zabývalo se město Opočno dalšími možnostmi. Podle platného územního plánu města Opočna je na našem území města několik lokalit určených mj. i pro bytovou výstavbu. Jedna je v lokalitě Podzámčí, pracovně nazvána Ořechová II (naproti stávající lokalitě Ořechová), další lokality jsou mezi Dobrušskou ulicí, sportovní zónou a budoucí trasou obchvatu, mezi chatovou oblastí u Broumaru a Zárybnicí, v lokalitě Pod Oborou (nad Švamberkem) a v oblasti Dubina. Všechny tyto lokality jsou buď čistě obytné, smíšené nebo rekreační s podmíněným využitím pro výstavbu rodinných domů.

Město Opočno zvažovalo a prověřovalo řadu možností, ke které z těchto lokalit se přiklonit a začít řešit její přípravu pro výstavbu. Jedním z hlavních kritérií je ale vlastnictví pozemků. Město Opočno je jediným vlastníkem pozemků v lokalitě Ořechová II, a proto se v tuto chvíli rozhodlo právě pro toto území. Byla zpracována studie zastavitelnosti této lokality, která ukázala kapacitu území a předběžný odhad nákladů na tyto investice. Lokalita Ořechová II by měla nabídnout cca 50 pozemků pro výstavbu rodinných domů. Je zde pamatováno i na místa pro doplňkovou infrastrukturu. Dále bude nezbytné řešit odclonění této lokality od průmyslové zóny na Vodětíně a zřejmě i od hlavní komunikace. Lokalita by měla být připravena pro výstavby, včetně vybudování vodovodního řadu, kanalizačního řadu, rozvodů nízkého napětí, rozvodů zemního plynu a veřejného osvětlení. Vybudovány budou i zpevněné místní komunikace.

Je nutné podotknout, že tyto investice budou v řádech desítek milionů, ale přesto chce město připravit lokalitu, která bude cenově dostupná jak pro stávající občany města Opočna, tak pro případné nové zájemce z bližšího či vzdálenějšího okolí. Cena pozemků nebyla zatím stanovena, ale dle předběžných odhadů nákladů na zasíťování lokality se dá prodejní cena pozemků předjímat na cenové úrovni 600 až 800 Kč/m2. Bude se také muset počítat se změnou právních předpisů, které nám nařizují připočítání příslušné sazby DPH k prodejní ceně pozemků, což v případě Ořechové I nebylo. Jedná se ale opravdu pouze o předběžný odhad.

Pro město Opočno je v tuto chvíli velice důležité, aby získalo představu o reálném zájmu o tyto pozemky. Tento zájem bude jedním z hlavních kritérií pro rozhodnutí zastupitelstva o této investici. Proto prosíme všechny vážné zájemce, kteří by měli zájem o pozemek v této lokalitě, aby se zapsali (písemně, osobně nebo e-mailem) do nezávazného seznamu zájemců o tyto pozemky. Přepokládaný termín realizace tohoto záměru je rok 2017–2018.

Studie zastavitelnosti území je k dispozici k nahlédnutí na odboru majetku a rozvoje města u paní Rohlenové. Své dotazy a případné žádosti o zapsání do seznamu zájemců můžete zasílat paní Rohlenové na e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , mob. 724 817 841, tel. 494 669 637.

Situační výkres studie tohoto území je k nahlédnutí také v Informačním centru Opočno.

Úřední deska

Záměr č. 19 na rozšíření nájmu nebytových prostor na adrese Pitkova č.p. 635 v Opočně
Vyvěšeno:
13.12.2018

Krajský úřad Královéhradeckého kraje - informace o závěru zjišťovacího řízení k záměru Průmyslový pa...
Vyvěšeno:
12.12.2018

JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., Praha 6 - elektronická dražba nemovitých věcí 13.12.2018, č.j. 067 EX...
Vyvěšeno:
12.12.2018

Záměr č. 18 na změnu výše nájmu ze Smlouvy o nájmu a provozování VaK pro veřejnou potřebu a centráln...
Vyvěšeno:
11.12.2018

Zubní pohotovost - aktuální rozpis služeb od 15.12.2018, sobota, neděle, svátek od 8 do 12 hodin...
Vyvěšeno:
11.12.2018