CZ|EN|PL|DE
 

OpočnoOddělení správní

Email Tisk PDF

Správní oddělení je rozděleno dle poskytovaných služeb následovně:
a) podatelna  b) matrika 

Podatelna Městského úřadu Opočno

 • podatelna, výpravna (příjem písemností)
 • vidimace a legalizace (ověřování)
 • ztráty a nálezy
 • úřední deska


Matrika

 • uzavření manželství: bližší informace naleznete ZDE
 • pořádání vítání občánků
 • uspořádání jubilejního obřadu tj. stříbrná, zlatá, diamantová svatba
 • matriční doklady: bližší informace naleznete ZDE
 • nahlédnutí do matriční knihy: bližší informace naleznete ZDE
 • ověření podpisu nebo kopie listiny: bližší informace naleznete ZDE
 • osvědčení o státním občanství ČR pro vydání občanského průkazu a prvního cestovního pasu: bližší informace naleznete ZDE
 • Výpis z rejstříku trestů: bližší informace naleznete ZDE
 • uzavírání smluv na pronájem hrobových míst a vybírání poplatků s tím spojených
Aktualizováno dne 17. 10. 2016.

Úřední deska

Výběrové řízení na pracovníka turistického informačního centra
Vyvěšeno:
18.1.2019

Výběrové řízení na vedoucího odboru výstavby Městského úřadu Opočno
Vyvěšeno:
18.1.2019

Výroční zpráva za rok 2018 - poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu...
Vyvěšeno:
17.1.2019

Městský úřad Dobruška, stanovení přechodné úpravy provozu při provádění lokálních výsprav na silnicí...
Vyvěšeno:
16.1.2019

Záměr č. 1/2019
Vyvěšeno:
9.1.2019