CZ|EN|PL|DE
 

OpočnoOddělení správní

Email Tisk PDF

Správní oddělení je rozděleno dle poskytovaných služeb následovně:
a) podatelna  b) matrika 

Podatelna Městského úřadu Opočno

 • podatelna, výpravna (příjem písemností)
 • vidimace a legalizace (ověřování)
 • ztráty a nálezy
 • úřední deska


Matrika

 • uzavření manželství: bližší informace naleznete ZDE
 • pořádání vítání občánků
 • uspořádání jubilejního obřadu tj. stříbrná, zlatá, diamantová svatba
 • matriční doklady: bližší informace naleznete ZDE
 • nahlédnutí do matriční knihy: bližší informace naleznete ZDE
 • ověření podpisu nebo kopie listiny: bližší informace naleznete ZDE
 • osvědčení o státním občanství ČR pro vydání občanského průkazu a prvního cestovního pasu: bližší informace naleznete ZDE
 • Výpis z rejstříku trestů: bližší informace naleznete ZDE
 • uzavírání smluv na pronájem hrobových míst a vybírání poplatků s tím spojených
Aktualizováno dne 17. 10. 2016.

Úřední deska

ČEZ Distribuce, a.s., informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 9.10.2018 od 7:30 do 11:30...
Vyvěšeno:
21.9.2018

Oznámení o době a místu konání voleb do Zastupitelstva města Opočna
Vyvěšeno:
19.9.2018

Smlouva o poskytnutí dotace - SDH Čánka - če: MUO 31/2018/HSFO/DD
Vyvěšeno:
18.9.2018

Oznámení o vydání a zveřejnění Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, č.j....
Vyvěšeno:
17.9.2018

Zubní pohotovost, rozpis služeb od 22.9.2018, sobota, neděle, svátek od 8:00 do 12:00 hodin
Vyvěšeno:
17.9.2018