CZ|EN|PL|DE
 

OpočnoOddělení správní

Email Tisk PDF

Správní oddělení je rozděleno dle poskytovaných služeb následovně:
a) podatelna  b) matrika 

Podatelna Městského úřadu Opočno

 • podatelna, výpravna (příjem písemností)
 • vidimace a legalizace (ověřování)
 • ztráty a nálezy
 • úřední deska


Matrika

 • uzavření manželství: bližší informace naleznete ZDE
 • pořádání vítání občánků
 • uspořádání jubilejního obřadu tj. stříbrná, zlatá, diamantová svatba
 • matriční doklady: bližší informace naleznete ZDE
 • nahlédnutí do matriční knihy: bližší informace naleznete ZDE
 • ověření podpisu nebo kopie listiny: bližší informace naleznete ZDE
 • osvědčení o státním občanství ČR pro vydání občanského průkazu a prvního cestovního pasu: bližší informace naleznete ZDE
 • Výpis z rejstříku trestů: bližší informace naleznete ZDE
 • uzavírání smluv na pronájem hrobových míst a vybírání poplatků s tím spojených
Aktualizováno dne 17. 10. 2016.

Úřední deska

Zubní pohotovost, aktuální rozpis služeb od 17.11.2018, sobota, neděle, svátek od 8:00 do 12:00 hodi...
Vyvěšeno:
15.11.2018

Veřejná vyhláška - Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vliv...
Vyvěšeno:
14.11.2018

Mikroregion Rodný kraj Františka Kupky - rozpočtové opatření č. 2/2018
Vyvěšeno:
13.11.2018

ČEZ Distribuce, a.s. - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 30.11.2018 od 7:30 do 15:3...
Vyvěšeno:
13.11.2018

Rozpočtové opatření R/10/2018
Vyvěšeno:
13.11.2018