CZ|EN|PL|DE
 

OpočnoOddělení správní

Email Tisk PDF

Správní oddělení je rozděleno dle poskytovaných služeb následovně:
a) podatelna  b) matrika 

Podatelna Městského úřadu Opočno

 • podatelna, výpravna (příjem písemností)
 • vidimace a legalizace (ověřování)
 • ztráty a nálezy
 • úřední deska


Matrika

 • uzavření manželství: bližší informace naleznete ZDE
 • pořádání vítání občánků
 • uspořádání jubilejního obřadu tj. stříbrná, zlatá, diamantová svatba
 • matriční doklady: bližší informace naleznete ZDE
 • nahlédnutí do matriční knihy: bližší informace naleznete ZDE
 • ověření podpisu nebo kopie listiny: bližší informace naleznete ZDE
 • osvědčení o státním občanství ČR pro vydání občanského průkazu a prvního cestovního pasu: bližší informace naleznete ZDE
 • Výpis z rejstříku trestů: bližší informace naleznete ZDE
 • uzavírání smluv na pronájem hrobových míst a vybírání poplatků s tím spojených
Aktualizováno dne 17. 10. 2016.

Úřední deska

Záměr č. 8/2018
Vyvěšeno:
17.7.2018

Finanční úřad pro KHK - dražební vyhláška - dražba movitých věcí 21. srpna 2018 ve 13:00 hodin...
Vyvěšeno:
16.7.2018

Mikroregion Rodný kraj Františka Kupky - rozpočtové opatření č. 1/2018
Vyvěšeno:
12.7.2018

podání kandidátních listin - registrační úřad
Vyvěšeno:
12.7.2018

Počty podpisů na peticích pro volby do ZO 2018
Vyvěšeno:
12.7.2018