CZ|EN|PL|DE
 

OpočnoCeník služeb Kodymova národního domu

Email Tisk PDF
 Kodymův národní dům - ceník      
 platí od 10. 10. 2017 cena bez DPH DPH 21% cena s DPH
Velký sál      
základní sazba/hodinu 500 Kč 105 Kč 605 Kč
základní sazba s technikou/hodinu 600 Kč 126 Kč 726 Kč
základní sazba, ples 5 000 Kč 1 050 Kč 6 050 Kč
zvýhodněná sazba/hodinu 300 Kč 63 Kč 363 Kč
zvýhodněná sazba s technikou/hodinu 400 Kč 84 Kč 484 Kč
zvýhodněná sazba, ples 3 000 Kč 630 Kč 3 630 Kč
sazba/den dlouhodobý pronájem 1 500 Kč    
       
Malý sál (loutkárna)      
základní sazba/hodinu 200 Kč 42 Kč 242 Kč
zvýhodněná sazba/hodinu 100 Kč 21 Kč 121 Kč
sazba/den dlouhodobý pronájem 500 Kč    
       
Zkušebna (svíčkárna)      
základní sazba/hodinu 200 Kč 42 Kč 242 Kč
zvýhodněná sazba/hodinu 100 Kč 21 Kč 121 Kč
sazba/den dlouhodobý pronájem 500 Kč    
       
Kavárna      
základní sazba/hodinu 300 Kč 63 Kč 363 Kč
zvýhodněná sazba/hodinu 150 Kč 32 Kč 182 Kč
sazba/den dlouhodobý pronájem 750 Kč    
       
Učebna      
základní sazba/hodinu 100 Kč 21 Kč 121 Kč
zvýhodněná sazba/hodinu 70 Kč 15 Kč 85 Kč
sazba/den dlouhodobý pronájem 350 Kč    
       
Prodejní akce      
chodba - základní sazba/hodinu 300 Kč 63 Kč 363 Kč
učebna - základní sazba/hodinu 200 Kč 42 Kč 242 Kč
stolek na chodbě - základní sazba/hodinu 150 Kč 32 Kč 182 Kč
       
Technik      
základní sazba 300 Kč 63 Kč 363 Kč
       
Pořadatel, šatna      
základní sazba 100 Kč 21 Kč 121 Kč
       
Požární hlídka      
základní sazba 300 Kč 63 Kč 363 Kč
       
Movité věci      
tabule flipchart/list 30 Kč 6 Kč 36 Kč
dataprojektor/hodina 100 Kč 21 Kč 121 Kč
praktikáble staré ks/den 77 Kč 16 Kč 93 Kč
praktikáble nové ks/den 100 Kč 21 Kč 121 Kč
tepelné zářiče ks/den 295 Kč 62 Kč 357 Kč
promítací plátno/hodina 90 Kč 19 Kč 109 Kč
video, MP3, DVD/hodinu 100 Kč 21 Kč 121 Kč
     

Dlouhodobým pronájmem se rozumí nepřetržitý nájem nad 48 hodin.

Zvýhodněné sazby za nájem se vztahují na neziskové organizace se sídlem v Opočně, Čánce a Dobříkovci.

Organizace, jejichž zřizovatelem je město Opočno, mají nájem zdarma, a to pouze na akce pořádané těmito organizacemi.

Akce, nad kterými převezme záštitu město Opočno, jsou zproštěny od úhrady nájemného.

Práce technika je fakturována v případě, že nájemce neplatí nájem, tj. u organizací zřízených městem a u akcí pod záštitou města.

V případě uzavření nájemní smlouvy na dobu minimálně jednoho roku se platí nájem na úrovni 70 % ceny uvedené v ceníku. Tato sleva se netýká prodejních akcí.

Cena bez DPH se použije v případě dlouhodobého nepřetržitého nájmu nad 48 hodin a dále při využití KND k vykonávání sportovní nebo tělovýchovné činnosti (jedná se o plnění osvobozené od DPH). V ostatních případech bude k ceně připočítávána DPH v základní sazbě.

V případě nájmu, ze kterého se odvádí DPH, se jedná o nájem včetně vybavení užívaných prostor (s výjimkou v ceníku uvedených movitých věcí, jejichž použití je zvlášť zpoplatněno).

V případě nájmu, který je osvobozen od DPH, se vybavení prostor přenechává nájemci do výpůjčky (s výjimkou v ceníku uvedených movitých věcí, jejichž použití je zvlášť zpoplatněno).

Město Opočno si vyhrazuje právo na základě žádosti nájemce cenu za pronájem smluvně upravit v případě vícedenního nájmu nebo adekvátně snížit v případě využití jen části plochy nebo využití jen části prostor.

Úřední deska

Zubní pohotovost, aktuální rozpis služeb od 17.11.2018, sobota, neděle, svátek od 8:00 do 12:00 hodi...
Vyvěšeno:
15.11.2018

Veřejná vyhláška - Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vliv...
Vyvěšeno:
14.11.2018

Mikroregion Rodný kraj Františka Kupky - rozpočtové opatření č. 2/2018
Vyvěšeno:
13.11.2018

ČEZ Distribuce, a.s. - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 30.11.2018 od 7:30 do 15:3...
Vyvěšeno:
13.11.2018

Rozpočtové opatření R/10/2018
Vyvěšeno:
13.11.2018