CZ|EN|PL|DE
 

OpočnoKancelář tajemníka

Email Tisk PDF

ASISTENTKA

 • zajišťuje informační, organizační a evidenční práce sekretariátu starosty města
 • vyřizuje záležitostí spojených s úřední činností starosty, místostarosty a tajemníka městského úřadu
 • spolupracuje s podatelnou na zajištění agendy pošty
 • organizačně zajišťuje slavnostní akt gratulace jubilantům z řad občanů města Opočna
 • zajišťuje zpracování a distribuci pozvánek na setkání Rodáků Opočna
 • zajišťuje organizačně-technické záležitosti spojené se zasedáními zastupitelstva a schůzemi rady (např. pozvánky, plakáty s programem zasedání zastupitelstva)
 • připravuje podklady pro jednání rady a zastupitelstva, včetně jejich distribuce členům rady a zastupitelstva
 • vede evidenci usnesení zastupitelstva a usnesení rady a sleduje plnění termínů uložených úkolů
 • vyhotovuje zápis z jednání rady města a zastupitelstva města
 • objednává a vydává kancelářské potřeby všem zaměstnancům městského úřadu
 • evidenčně vede správu a údržbu počítačové sítě a kopírek městského úřadu objednávání a výdej materiálu pro výpočetní techniku
 • vede evidenci legalizace a aktualizace SW vybavení, pořízení SW
 • koordinuje činnosti příspěvkových organizací, spolků a neziskových organizací, působících na území města Opočna
 • zajišťuje organizaci a koordinaci všech prací spojených s tradičními kulturními akcemi na území města Opočna, u kterých bude hlavním pořadatelem město Opočno (Porcinkule, Mikuláš apod.), dle rozhodnutí rady města, na základě doporučení kulturní komise.
 • úzce spolupracuje s informačním centrem
 • vede evidenci spisů uložených do spisoven městského úřadu a dohlíží na jejich řádné označení
 • připravuje spisy ke skartaci a archivaci dle platných právních předpisů

Úřední deska

Telefonní spojení do OVK
Vyvěšeno:
25.9.2018

Smlouva o poskytnutí dotace - TJ Spartak Opočno, z.s. - če. MUO 32/2018/HSFO/DD
Vyvěšeno:
25.9.2018

Smlouva o poskytnutí dotace- Římskokatolická farnost - děkanství Opočno - čj. MUO 33/2018/HSFO/DD...
Vyvěšeno:
24.9.2018

ČEZ Distribuce, a.s., informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 9.10.2018 od 7:30 do 11:30...
Vyvěšeno:
21.9.2018

Oznámení o době a místu konání voleb do Zastupitelstva města Opočna
Vyvěšeno:
19.9.2018