CZ|EN|PL|DE
 

OpočnoOdbor majetku a rozvoje města

Email Tisk PDF

Odbor majetku a rozvoje města zajišťuje:

 • majetkové věci – pronájem, prodej, pojištění majetku, řešení pojistných událostí
 • bytové hospodářství
 • půjčky z FRB
 • školský úřad
 • granty a dotace
 • evidence smluv
 • bezpečnost práce
 • zábor veřejného prostranství
 • ochrana přírody a krajiny (povolování kácení dřevin rostoucích mimo les)
 • ochrana ovzduší (evidence malých zdrojů znečišťování ovzduší a jejich zpoplatňování)
 • nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (kontroly, opatření, pokuty)
 • evidence včelstev
 • vedení agendy vodoprávního úřadu
 • vedení agendy speciálního stavebního úřadu na úseku vodního hospodářství
 • vedení agendy ochrany ZPF
 • ochrana spotřebitele
 • zadávání veřejných zakázek
 • zajišťování investičních akcí města
 • vedení agendy ochrany majetku před povodněmi
 • krizový plán
 • provoz veřejného WC

VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY V PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI PRO OPOČNO A MĚSTSKÉ ČÁSTI ČÁNKA A DOBŘÍKOVEC

 • evidence obyvatel
  • přihlašování k trvalému pobytu
  • rušení údaje trvalého pobytu
  • výdej dat z informačního systému evidence obyvatel
 • Komise pro projednávání přestupků města Opočna
  • projednávání přestupků pro Opočno a městské části Čánka a Dobříkovec
  • projednávání přestupků na základě veřejnoprávních smluv pro obce - Králova Lhota, Mokré, Očelice Přepychy, Rohenice, Trnov

Úřední deska

Výběrové řízení na pracovníka turistického informačního centra
Vyvěšeno:
18.1.2019

Výběrové řízení na vedoucího odboru výstavby Městského úřadu Opočno
Vyvěšeno:
18.1.2019

Výroční zpráva za rok 2018 - poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu...
Vyvěšeno:
17.1.2019

Městský úřad Dobruška, stanovení přechodné úpravy provozu při provádění lokálních výsprav na silnicí...
Vyvěšeno:
16.1.2019

Záměr č. 1/2019
Vyvěšeno:
9.1.2019