CZ|EN|PL|DE
 

OpočnoOdbor majetku a rozvoje města

Email Tisk PDF

Odbor majetku a rozvoje města zajišťuje:

 • majetkové věci – pronájem, prodej, pojištění majetku, řešení pojistných událostí
 • bytové hospodářství
 • půjčky z FRB
 • školský úřad
 • granty a dotace
 • evidence smluv
 • bezpečnost práce
 • zábor veřejného prostranství
 • ochrana přírody a krajiny (povolování kácení dřevin rostoucích mimo les)
 • ochrana ovzduší (evidence malých zdrojů znečišťování ovzduší a jejich zpoplatňování)
 • nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (kontroly, opatření, pokuty)
 • evidence včelstev
 • vedení agendy vodoprávního úřadu
 • vedení agendy speciálního stavebního úřadu na úseku vodního hospodářství
 • vedení agendy ochrany ZPF
 • ochrana spotřebitele
 • zadávání veřejných zakázek
 • zajišťování investičních akcí města
 • vedení agendy ochrany majetku před povodněmi
 • krizový plán
 • provoz veřejného WC
 • provoz a správa KND
 • redakční činnost v Opočenských novinách

Úřední deska

Záměr č. 8/2018
Vyvěšeno:
17.7.2018

Finanční úřad pro KHK - dražební vyhláška - dražba movitých věcí 21. srpna 2018 ve 13:00 hodin...
Vyvěšeno:
16.7.2018

Mikroregion Rodný kraj Františka Kupky - rozpočtové opatření č. 1/2018
Vyvěšeno:
12.7.2018

podání kandidátních listin - registrační úřad
Vyvěšeno:
12.7.2018

Počty podpisů na peticích pro volby do ZO 2018
Vyvěšeno:
12.7.2018