CZ|EN|PL|DE
 

OpočnoDobříkovec

Email Tisk PDF

Dobříkovec leží mezi obcemi Čánka a Přepychy, 2 km jihozápadně od Opočna, v rovinatém terénu (276-280 m n. m.). Délka obce je cca 400 m. V okolí se zvedají mírné kopce (např. Chrastka 282 m n. m.), obcí protéká Dobříkovecký potok a jsou zde 2 rybníky. Dobříkovecký potok je asi 8 km dlouhý levostranný přítok Zlatého potoka – Staré řeky (dnes nazývané Jalový potok). Dobříkovecký potok pramení na Záhornici a protéká oborou, Dobříkovcem a Čánkou.

Počátky osídlení a původ názvu

První známky osídlení v katastru Čánky a Dobříkovce sahají do mladší doby kamenné, nálezy bronzových předmětů z lokality Pastviště dokládají přítomnost lidí v době tzv. lužické kultury.

Ves poprvé zmiňovaná k r. 1364 bývala součástí opočenského panství, buď samostatně (od r. 1806 měla vlastní samosprávu – rychtářem se stal Jan Kašpar z čp. 3) nebo jako osada sousední Čánky (od r. 1849). Od r. 1960 je příměstskou částí Opočna. Jedná se o ves s téměř kruhovitou návsí, zcela zastavěnou, osada si uchovala zemědělský původní ráz. Její název se odvozuje od vlastního jména Dobřík (Dobříkovec tj. ves lidí Dobříkových).

Na hrádku

Někteří autoři situují do míst zvaných “Na hrádku” (jedná se vyvýšeninu jihozápadně od Opočna, vlevo od silnice do Čánky) čáneckou tvrz, jež je doložena v pramenech, ale dosud nebyla přesně lokalizována. V těchto místech byla na povrchu nalezena raně novověká keramika (Místní a pomístní jména).

Převzato z publikace: Hrady, zámky a tvrze okresu Rychnov nad Kněžnou. 1998

 

Přehled obyvatelstva

V r. 1580 zde bylo osedlých 5 rodin (Opočenský urbář).

Berní rula z r. 1650 uvádí 5 sedláků (Jan Jirák, Bartoň Kovářů, Martin Zřízek, Jiřík Štěpán, Matěj Skalka) a 2 zahradníky (Jiřík Vlásek, Kašpar Hvězda). V soupisu obyvatel podle víry jsou všichni obyvatelé označeni za nekatolíky – jde o 48 osob, včetně nemluvňat.

V r. 1790 zde bylo 9 domů (Schaller).
V r. 1848 zde žilo ve 14 domech 100 obyvatel (Palacký).
V r. 1890 zde žilo v 18 domech 111 obyvatel (OSN).

Zemědělský adresář z r. 1907 uvádí následující seznam majitelů hospodářských usedlostí, pozemků, zahrad apod.:

Čp. Majitel
1,9 Machač Josef
2 Bašek Jan
4 Dvořáková Anna
5 Kašpar Václav
6 Čtvrtečka Jan
7 Lacina Václav
8 Lacina Matěj
9 Fridrich Jan, Dvořák Josef
10 Kosková A., Sláma Jan
11 Pecka Václav
12 Macháček Václav
13 Machač Samuel
15 Chudý Václav
16 Chudý Josef
17 Provazníková Fr.
18 Osada Dobříkovec

Adresář z r. 1914 uvádí 95 obyvatel, hostinec a obchod smíšeným zbožím s trafikou p. Jana Syrového. Dnes je zde evidováno 21 adres.

 

Požáry

Od založení Sboru dobrovolných hasičů v Čánce r. 1885 se v Dobříkovci udály tyto požáry:
1889 požár pěti stavení
1916 u Jiřího Dvořáka a Jana Frydrycha
1925 čp. 13
1946 požár stohu p. Machače
1956 u p. Machače

 

Památky

Lípa

Před usedlostí čp. 13 stávala stará lípa, do jejíhož dutého kmene se vešlo několik lidí, v r. 1895 byla vysoká asi 17 m a měla 3 vršky, obvod ve výšce 1m nad zemí - 8,4 m. Poté co byla rozštípnuta bleskem nechal majitel stáhnout kmen obručí, a tak zůstala ještě po několik let uchráněna.

Úřední deska

Výběrové řízení na pracovníka turistického informačního centra
Vyvěšeno:
18.1.2019

Výběrové řízení na vedoucího odboru výstavby Městského úřadu Opočno
Vyvěšeno:
18.1.2019

Výroční zpráva za rok 2018 - poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu...
Vyvěšeno:
17.1.2019

Městský úřad Dobruška, stanovení přechodné úpravy provozu při provádění lokálních výsprav na silnicí...
Vyvěšeno:
16.1.2019

Záměr č. 1/2019
Vyvěšeno:
9.1.2019