CZ|EN|PL|DE
 

Opočno

 

Uzavírka v ulicích Charouzova a Vorlova

Upozorňujeme občany na uzavírku místní komunikace v Charouzově ulici. Uzavírka bude od 10. 10. 2016 do 1. 11. 2016 a souvisí se zahájením stavebních prací na výměně vodovodního a kanalizační řadu.
Od 7. 11. 20016 do 14. 11. 2016 bude uzavřena část Vorlovy ulice a to od napojení na Zámeckou ulici ke křižovatce s ulicí Charouzovou. Od 20. 11. 2016 do 7. 12. 2016 pak bude uzavřena druhá část Vorlovy ulice od křižovatky s Charouzovou ulicí až k napojení na Hradební ulici. V těchto termínech zde také bude probíhat výměna kanalizačního řadu. Děkujeme za pochopení.
 
 

PROBÍHÁ REKONSTRUKCE KOMUNIKACE OPOČNO—DOBRUŠKA. POČÍTEJTE S DOPRAVNÍM OMEZENÍM

V době od 26. září do 7. prosince 2016 bude probíhat obnova živičného krytu silnice č. II/298 mezi Opočnem a Dobruškou. Práce budou prováděny střídavě v jedné polovině vozovky (délka řízeného úseku max. 650 m), doprava bude vedena kyvadlově volným jízdním pruhem. V pracovní době bude řízena pracovníky zhotovitele, mimo tuto dobu semafory. Počítejte proto s dopravními komplikacemi a možným zdržením.
 
 

PYTLOVÝ SBĚR PLASTŮ V OPOČNĚ

Město Opočno zavádí v průběhu října novou službu pro občany — pytlový sběr a svoz plastů na území Opočna a v městských částech Čánka a Dobříkovec! Svoz bude zajišťovat firma Marius Pedersen a.s. pravidelně jednou za dva týdny vždy v pondělí v sudé týdny. Jedná se o doplňkovou službu k zavedenému svozu těchto odpadů z kontejnerů umístěných na sběrných místech ve městě. Město chce tímto opatřením odlehčit stávající přeplněné kontejnerové síti separovaných odpadů a zvýšit výtěžnost této objemově nejfrekventovanější suroviny. Zájemci o tuto službu si mohou na podatelně Městského úřadu v Opočně vyzvednout zdarma pytle s logem firmy Marius Pedersen, a.s. (max. 5 pytlů na domácnost), do kterých mohou kromě plastů ukládat i tetrapacky. Označené pytle se sešlapaným odpadem budou ve svozové dny připraveny k odvozu a odloženy před domy na chodník nebo rabátka tak, aby nepřekážely a svozová firma k nim měla dobrý přístup. Svoz bude zahájen v pondělí 17. 10. 2016 a bude probíhat pravidelně v níže uvedených termínech.

Věříme, že se tato služba setká s příznivým ohlasem občanů a přispěje ke zlepšení kvality služeb v odpadovém hospodářství. Po vyhodnocení zkušeností s tímto sběrem bude následně rozhodnuto, zda se v něm bude pokračovat i v příštím roce.

Termíny pytlového svozu plastů: 17. 10., 31. 10., 14. 11., 28. 11. 12. 12. a 26. 12. 2016
 
 

PODZIMNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO A OBJEMNÉHO ODPADU

2016-10-17--2016-10-27-OPOCNO-svoz-odpaduMěstský úřad Opočno a firma Marius Pedersen si vás dovolují upozornit, že sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu proběhne v Opočně 22. října 2016. Od 17. do 27. října pak bude probíhat sběr objemného komunálního odpadu. Podrobnější informace a seznam sběrných stanovišť naleznete v příloženém letáku.
 
 

Od září se opět moštuje

2016-09-02--2016-10-26-OPOCNO-mostovaniČeský zahrádkářský svaz - Základní organizace Opočno oznamuje, že od září bude zahájen provoz moštárny ve Vodětíně. První příjem jablek bude v pátek 2. září 2016. Ten poslední pak 26. října 2016. Bližší informace získáte v přiloženém letáku.
 


Obchvat má začít růst příští rok

foto_denikRychnovský deník, 21. 10. 2016 - Rychnovsko – Přeložky silnic by měly do budoucna vyřešit dopravu. Se stále se zvyšujícím a houstnoucím provozem je vznik obchvatů v okrese čím dál důležitější. Pro některá města bude jejich vznik do budoucna takřka nezbytností. Kvasinská automobilka se neustále rozšiřuje, rostou ale i další firmy v okrese, s tím však souvisí stále se blokující doprava, města jsou ucpaná, tvoří se kolony. Právě tyto komplikace v dopravě by měly plánované obchvaty výrazně změnit.Jako hlavní prioritu berou výstavbu obchvatu také v Opočně. Ten by se měl ve městě začít realizovat pravděpodobně během roku 2017. (Ilustrační foto: DENÍK/ Martin Divíšek)

Celý článek na webu Rychnovského deníku.

Tipy na víkend 21. - 23. října 2016

logo_ic_100pxpátek2016-10-21-MOKRE-fotosoutez-mesic-600x800
Ve Společenském klubu v obci MOKRÉ se od 17:30 hodin uskuteční přednáška Pavla Gabzdyla MĚSÍC STÁLE NEZNÁMÝ, kterou pořádá Knihovna U Mokřinky. Dozvíte se mnoho zajímavostí o jednom z nejlépe prozkoumaných vesmírných těles, a pokud dovolí počasí po přednášce, bude možno pozorovat hvězdy na noční obloze.
 
SBOR Z HOR slaví 5. narozeniny vystoupením v aule základní školy v ROKYTNICI V ORLICKÝCH HORÁCH od 18 hodin. Vstupné je dobrovolné.
Celý článek...

Miloň Čepelka – osobnost Rodného kraje Františka Kupky

cepelka-honsn_galerie-980Rychnovský deník, 12. 10. 2016 – Opočno – Kodymův národní dům v Opočně se v neděli stal svědkem večera nanejvýš příjemného.U příležitosti životního jubilea zde bylo uděleno ocenění Miloni Čepelkovi, který se stal Osobností Rodného kraje Františka Kupky (RKFK).

Celý článek na webu Rychnovského deníku.

Prodej budovy čp. 125

Prodej_cp125PRODEJ budovy čp. 125, která je součástí pozemku parc. č. 129. Budova se nachází v Městské památkové zóně Opočno. V 1. NP je nebytový prostor využívaný jako provozovna. Ve 2. NP jsou 3 bytové jednotky 1+kk, chodba a společné příslušenství. Celková výměra objektu je 174 m2.
Uvedená nemovitost se prodává za minimální kupní cenu 1.100.000,- Kč.

Zájemci o koupi musí předložit své nabídky do 14. 11. 2016 (viz příloha).

Prodej bytové jednotky č. 248/5

Prodej_bytPRODEJ bytové jednotky č. 248/5 umístěné na pozemku parc. č. 334 s bytovým domem čp. 248. Bytová jednotka 2+1 se nachází ve 2. nadzemním podlaží, skládá se z 2 obytných místností, kuchyně, předsíně, WC, koupelny a spíže. Celková plocha byt. jednotky je 83,5 m2. Město Opočno vlastní podíl ve výši ideální ½ celku uvedené bytové jednotky. Uvedená bytová jednotka se prodává za minimální kupní cenu 749.000,- Kč. Zájemci o koupi musí předložit své nabídky do 26. 10. 2016 (viz příloha).

Jak lidé volili v Opočně

výsledky krajských voleb v Opočně

Opočno se stalo pro cimrmanologa Miloně Čepelku opravdu srdcovou záležitostí

milonRychnovský deník, 27. 9. 2016 - Opočno – V Mariánském kostelíku v Opočně, který slouží jako městská obřadní a koncertní síň, se odehrálo již mnoho svátečních událostí.

Ta, která proběhla v pátek 23. září odpoledne, měla punc mimořádnosti. Hlavní osobností všeho dění byl ovšem Miloň Čepelka, básník, prozaik, textař, herec, scénárista, moderátor a cimrmanolog, který se právě 23. září 2016 dožil osmdesáti let a který Opočno považuje za svůj domov, s radostí pod Orlické hory několikrát do roka přijíždí a nezapomněl na něj ani v nové knize rozhovorů Nedělňátko aneb s Cimrmanem v zádech, vydané nakladatelstvím Vyšehrad k jeho kulatinám.

Celý článek na webu Rychnovského deníku | Fotogalerie 

Územní pracoviště finančních úřadů již vydávají přihlašovací údaje k evidenci tržeb

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj upozorňuje podnikatele a jejich zástupce, že od 1.9.2016 lze žádat o vydání přihlašovacích údajů potřebných pro evidování tržeb.

Získání přihlašovacích údajů je prvním a důležitým krokem k evidenci tržeb. Je důležité, aby podnikatele nebo jejich zástupci nenechali podání žádosti na poslední chvíli. Přestože jsou územní pracoviště na vydávání těchto údajů připravena, nemůžeme vyloučit případné fronty s blížícím se prosincem. Přijďte tedy včas!

Žádost o autentizační (přihlašovací) údaje k evidenci tržeb je možné podat pouze dvěma způsoby, a to buď elektronicky, prostřednictvím Daňového portálu (EPO žádost) s využitím přihlašovacích údajů do datové schránky (tj. s ověřenou identitou osoby způsobem, kterým se lze přihlásit do její datové schránky), nebo osobně (ústně do protokolu) na kterémkoliv územním pracovišti finančního úřadu v době úředních hodin (pondělí a středa od 8-17 hod, v úterý a ve čtvrtek od 8-15.30 hod a v pátek od 8-14 hodin). 

Ostatní způsoby podání žádosti, např. podepsané ZAREP či zaslané prostřednictvím datové schránky nejsou podporované zákonem.

Od 1.12.2016 nastupuje první fáze evidence tržeb a evidovat budou podnikatelé s NACE činností ubytovací a stravovací služby (více informací na www.etrzby.cz). V působnosti Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj by mělo v této první fázi začít evidovat cca 11 tisíc fyzických osob a cca 2 300 právnických osob. Za prvních čtrnáct dní bylo správci daně v Královéhradeckém kraji vydáno 190 přihlašovacích údajů.

Romana Barešová, tisková mluvčí FÚ pro Královéhradecký kraj

Stavba obchvatu Opočna – informace září 2016

Po delší době si Vás opět dovolím informovat o aktuálních krocích, které souvisí s přípravnou výstavby přeložky komunikace II/298, tzv. obchvatu města.

Mezi nejdůležitější informace patří určitě ta, že se podařilo dohledat vlastníka posledního pozemku, který je dotřený stavbou obchvatu. Kvůli této záležitosti museli zástupci investora cestovat až do Vídně. Vše záleží na vídeňském soudu, aby dohledal potřebné podklady pro převod pozemku na žijící oprávněnou vlastnici a tím by neměly majetkoprávní vztahy bránit vydání stavebního povolení.

Dalším důležitým krokem k vydání stavebního povolení a zahájení stavby je příprava vyvolané investice, kterou je mimoúrovňové křížení stávající cyklostezky s trasou obchvatu. Tato investice, která se předběžně odhaduje na 8 mil. Kč, bude připravována ve spolupráci s městem Opočnem. Město pořídí na své náklady vypracování projektové dokumentace a zajistí vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Následně převezme tyto doklady Královéhradecký kraj, jako investor stavby obchvatu a stavbu „lávky“ na své a dotační náklady zrealizuje. Po vydání kolaudačního rozhodnutí bude lávka předána do majetku města Opočna. Aby byly tyto kroky ošetřeny i smluvně, byla uzavřena plánovací smlouvy mezi městem Opočnem a Královéhradeckým krajem.

Celý článek...

Most na Švamberku bude kvůli opravě uzavřen. Pro pěší vznikne provizorní lávka

svamberk_mostV roce 2013 byla provedena tzv. hlavní mostní prohlídka kamenného mostu přes koryto Zlatého potoka propojujícího lokalitu Švamberk s Podkostelím. Z prohlídky vyplynulo, že bude nezbytná celková obnova této kulturní památky, zapsané v ústředním seznamu kulturních památek pod reg. č. 13966/6-4746. Proto byla následně pořízena projektová dokumentace na opravu mostu a zahájení opravy mostu pak zahrnuto do rozpočtu města na rok 2016.

Na základě výběrového řízení byla uzavřena smlouva o dílo se společností SART-stavby a rekonstrukce a.s., se sídlem Uničovská 2944/1B, Šumperk s tím, že zakázka o celkovém objemu 1.794.053 Kč bez DPH bude rozdělena do dvou etap. S ohledem na specifickou stavbu je ale se zhotovitelem jednáno o možnosti realizovat záměr v jedné etapě. S opravou mostu je spojeno i rozebrání jeho vrchní části, a to prakticky až na klenby mostních oblouků, což je důvodem k nezbytnosti úplného uzavření provozu na mostě.

Celý článek...

Informace ke kontrolám kotlů

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016 (podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů).

V praxi to tedy znamená, že do konce roku 2016 si budou muset například domácnosti nechat zkontrolovat technický stav kotle, s nímž vytápějí svůj rodinný dům. Napřesrok totiž po nich mohou obecní úředníci chtít doklad, zda je kotel v pořádku. Pokud ho majitel nepředloží, může mu hrozit pokuta 20 000 Kč.

Upozorňujeme, že kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí výhradně odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci provozu a údržbě.

Fyzickým i právnickým osobám proto doporučujeme pro zajištění technické kontroly technického stavu a provozu kotle využít níže uvedený seznam odborně způsobilých osob. Ten je průběžně doplňován o nově proškolované osoby výrobci kotlů.

Každý provozovatel kotlů se může informovat o příslušném odborníkovi na odkaze: http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php

Stránka 1 z 2

Nenechte si ujít!

Pytlový svoz plastů, 2016
Pytlový svoz plastů, 2016
Pytlový svoz plastů, 2016
Fotbalový nábor, září-říjen 2016
Fotbalový nábor, září-říjen 2016
Fotbalový nábor, září-říjen 2016
Pozdravy z nemocnice, do 31. 10. 2016
Pozdravy z nemocnice, do 31. 10. 2016
Pozdravy z nemocnice, do 31. 10. 2016
Hokej - nábory, od 15. 10. 2016
Hokej - nábory, od 15. 10. 2016
Hokej - nábory, od 15. 10. 2016
Svoz odpadu, 17.-27.10.2016
Svoz odpadu, 17.-27.10.2016
Svoz odpadu, 17.-27.10.2016
Guarneri Trio Prague, 23. 10. 2016
Guarneri Trio Prague, 23. 10. 2016
Guarneri Trio Prague, 23. 10. 2016
Den seniorů, 26. 10. 2016
Den seniorů, 26. 10. 2016
Den seniorů, 26. 10. 2016
Výlov rybníku Broumar, 28.-30. 10. 2016
Výlov rybníku Broumar, 28.-30. 10. 2016
Výlov rybníku Broumar, 28.-30. 10. 2016
S penězi v každém věku, od 3. 11. 2016
S penězi v každém věku, od 3. 11. 2016
S penězi v každém věku, od 3. 11. 2016
Turecká kavárna, 4. 11. 2016
Turecká kavárna, 4. 11. 2016
Turecká kavárna, 4. 11. 2016
W. A. Mozart: Requiem, 6. 11. 2016
W. A. Mozart: Requiem, 6. 11. 2016
W. A. Mozart: Requiem, 6. 11. 2016
Tanzánie, 8. 11. 2016
Tanzánie, 8. 11. 2016
Tanzánie, 8. 11. 2016
Habaďůra, 11. 11. 2016
Habaďůra, 11. 11. 2016
Habaďůra, 11. 11. 2016
Akce glukóza, 19. 11. 2016
Akce glukóza, 19. 11. 2016
Akce glukóza, 19. 11. 2016
Muži a ženy - o čem vlastně sní, 21. 11. 2016
Muži a ženy - o čem vlastně sní, 21. 11. 2016
Muži a ženy - o čem vlastně sní, 21. 11. 2016
Arnošt Vašíček - Fantastické záhady, 22. 11. 2016
Arnošt Vašíček - Fantastické záhady, 22. 11. 2016
Arnošt Vašíček - Fantastické záhady, 22. 11. 2016
Ella - adventní koncert, 4. 12. 2016
Ella - adventní koncert, 4. 12. 2016
Ella - adventní koncert, 4. 12. 2016
Výstava paličkované krajky, 28. 11-4. 12. 2016
Výstava paličkované krajky, 28. 11-4. 12. 2016
Výstava paličkované krajky, 28. 11-4. 12. 2016

Úřední deska

Dodatečna informace č. 3 k veřejné zakázce na služby v odpadovém hospodářství
Vyvěšeno:
21.10.2016

MěÚ Dobruška - stanovení přechodné úpravy provozu 28. a 29.10.2016 z důvodu výlovu rybníku Broumar,...
Vyvěšeno:
21.10.2016

Finanční úřad pro KHK - tisková zpráva z 18.10.2016 - autentizační údaje pro elektronickou evidenci...
Vyvěšeno:
19.10.2016

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje územní rozhodnutí o umístění stavb...
Vyvěšeno:
17.10.2016

Záměr č. 17 - prodloužení nájmu
Vyvěšeno:
13.10.2016