CZ|EN|PL|DE
 

Opočno

 

PROVOZ ZÁMECKÉHO PARKU V ZIMNÍM OBDOBÍ

V období 11/2015 až 3/2016 je přístupná pouze horní část parku (u letohrádku). Otevřeno je denně od 8:00 do16:00 hodin. Dolní část parku v údolí Zlatého potoka je pro veřejnost v tomto období trvale uzavřena.

Opočeňákům vadí doprava 
i nedostatek zdravotní péče

Rychnovský deník, 3. 2. 2016 - Opočno – Co se vám líbí a co se vám nelíbí? Zeptalo se krom jiného město svých obyvatel v dotazníkovém šetření. Odpovědělo 175 obyvatel, díky čemuž jsou výsledky průzkumu relevantní a měly by poměrně věrně odrážet názorovou hladinu většiny obyvatelstva ve městě. Při vymezování hlavních nedostatků vyplynulo, že nejbolavějším místem v každodenním životě místních je vysoká intenzita dopravy.

Celý článek na webu Rychnovského deníku

V Opočně vedou děti k prosociálnímu způsobu chování

IMG_2731Orlický týdeník, 31. 1. 2016 - OPOČNO – Již druhým rokem probíhá na prvním stupni Základní školy Opočno projekt zaměřený na etickou výchovu s názvem Společně to zvládneme, finančně podpořený dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Tento projekt navazuje na projekt etické výchovy Já + Ty = My, který realizovali na této škole v loňském roce.

Více na webu Orlického týdeníku 

Zrušení úředního dne notářky

Dne 4.2.2016 je zrušen úřední den notářky Miroslavy Šrámové  v Opočně. Děkujeme za pochopení.

Dopravní revoluce už začala

Rychnovský deník, 28. 1. 2016 - Díky pokračujícím jednáním o obchvatu města je jasné, že nejen Opočno nejspíš v budoucnosti čekají velké dopravní změny. „Dopravní revoluce" se dotkne například i okresního města nebo Solnice. A novinky se rozhodně nebudou týkat jen silničních tras, ale také železnice.
Jednání o jedné z největších plánovaných dopravních staveb nejbližšího období – obchvatu Opočna – zatím pokračují, a to také za přítomnosti zástupců iniciativy, která se snaží vymoci lepší podmínky pro některé obyvatele města.
Celý článek na webu Rychnovského deníku.

Aktuální informace ke stavbě obchvatu Opočna

„Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“.

Ve čtvrtek 14. 1. 2016 proběhlo v zasedací místnosti Krajského úřadu v Hradci Králové jednání mezi zástupci CIRI Hradec Králové, Města Opočna, SÚS Královéhradeckého kraje a.s., zástupci občanské iniciativy Obchvat i pro občany Opočna, zpracovatelem dokumentace pro zjišťování vlivu stavby na životní prostředí a zpracovatelem hlukové studie ve věci stavby „Přeložka komunikace II/298“.

Zástupce CIRI HK pan Ing. Tichý seznámil přítomné s postupem přípravy realizace. Uvedl, že stavební řízení je v současné době přerušeno z důvodu výkupu pozemků. Sdělil, že byl dokončen proces zjišťování vlivu stavby na životní prostředí a informoval o zpracování investičního záměru na Mimoúrovňové křížení cyklostezky Opočno – Dobruška.
Celý článek...

Zápach mohou zastavit dva miliony

cov_2012Rychnovský deník, 18. 1. 2016 - Ve městě sídlí mlékárna Bohemilk. Problémy se zápachem byly hlavně v letních měsících. Jeho zdrojem byl rozkládající se tuk, který vyplaval na hladinu a vlivem slunečního záření a tepla produkoval nepříjemný zápach. 
V poslední době došlo k instalaci nového zařízení. „Doufal jsem, že dojde k jeho odstranění. Bohužel se toto očekávání nesplnilo. Změnil se jen charakter zápachu, ale intenzita, hlavně v letních teplých dnech, je značná. Mám vypracovaný návrh řešení, který spočívá v zakrytí nádrže a čištění pachových složek fotokatalytickou oxidací, ale náklady na to činí zhruba dva miliony korun," prozradil Miloš Machút, vedoucí střediska Aqua TS města Opočno. 
Celý článek na webu Rychnovského deníku.

Prodejna VLASTA končí!

Po více než 23 letech své existence svou činnost ukončuje prodejna potravin VLASTA v Nádražní ulici. VLASTA vznikla v r. 1992 jako nástupce prodejny Pramen, provozované státním podnikem. Spolupracovala s řadou místních dodavatelů a zaměstnávala lidi z blízkého okolí. Jako vedoucí VLASTY působil od jejího vzniku do r. 2005 p. Petr Šretr, po něm prodejnu obětavě vedla pí Jaroslava Baloghová, s níž jsme se s lítostí naposledy rozloučili 27. 2. 2015. V březnu 2015 na její místo nastoupila pí Lucie Jílková. Přes veškerou snahu se bohužel nepodařilo zvýšit zájem zákazníků o služby prodejny, což je důvodem ukončení její činnosti. V současnosti probíhá výběrové řízení na osobu, která by prodejnu převzala. Majitel domu přislíbil vyjít zájemcům o převzetí prodejny vstříc a napomoci tomu, aby se na tradici VLASTY podařilo navázat a prostory domu č. p. 312 byly využity ku prospěchu místních obyvatel, jak tomu od postavení domu na počátku 20. století vždy bylo. Případní zájemci o účast ve výběrovém řízení naleznou více informací na internetové adrese www.vlastaopocno.cz, případně u vedoucí prodejny pí Lucie Jílkové (tel. 728 982 308), s níž lze domluvit prohlídku prostor prodejny a jejího vybavení.

Kostel, ve kterém faráře nenajdete

marianskykostelik2012Rychnovský deník, 15. 1. 2016 - Určitě jste během svých procházek a výletů občas narazili na nějaký ten kostel či kostelík, který nebyl zrovna v nejlepším stavu. Mnoho sakrálních budov nepřežilo minulý režim v nejlepším stavu a některé vůbec. I přesto se mnoho těchto budov podařilo zrekonstruovat a zachránit pro další generace. A to ani nemusí sloužit svému původnímu účelu.
Celý článek na webu Rychnovského deníku. 

Opočno jako výspa komunismu v zemích českých?

park_zimaRychnovský deník, 14. 1. 2016 - Celá kronika města se přepisuje do počítače, bude tak přístupná všem. Což je určitě dobrý nápad, navíc když se tam často objevují některé pikantnosti. Ta, kterou Deník přináší dnes, je spojená s opočenským parkem.
Celý článek na webu Rychnovského deníku.

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2016

Výtěžek 2016 Dobrušsko

Chcete výhodnější energii?

Možná jste už slyšeli o hromadné změně dodavatelů energií Chci výhodnější energie, která každému spotřebiteli přináší možnost získat výhodné smlouvy s dodavateli elektřiny či plynu. Od spuštění kampaně projevily zájem o změnu dodavatele již desítky tisíc spotřebitelů. Přidáte se k nim i Vy? Více se dozvíte na webu www.ChciVyhodnejsiEnergie.cz

Stránka 1 z 4

Nenechte si ujít!

Nábor hasičů
Nábor hasičů
Nábor hasičů
Hravá odpoledne s Ivčou, únor, každou středu
Hravá odpoledne s Ivčou, únor, každou středu
Hravá odpoledne s Ivčou, únor, každou středu
Sokolský ples, 12. 2. 2016
Sokolský ples, 12. 2. 2016
Sokolský ples, 12. 2. 2016
Hoří má panenko, 19.2.2016
Hoří má panenko, 19.2.2016
Hoří má panenko, 19.2.2016
Ples města Opočna, 11. 3. 2016
Ples města Opočna, 11. 3. 2016
Ples města Opočna, 11. 3. 2016
Přednáška Kréta, 12. 4. 2016
Přednáška Kréta, 12. 4. 2016
Přednáška Kréta, 12. 4. 2016

Úřední deska

Usnesení č. 9/2016 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 27.1.2016 v KND
Vyvěšeno:
2.2.2016

Výroční zpráva za rok 2015 - poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístup...
Vyvěšeno:
27.1.2016

Krajská správa Českého statistického úřadu v Hradci Králové - životní podmínky 2016 - výběrové šetře...
Vyvěšeno:
27.1.2016

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) - informace k vyjádření o existenci nadzemních neb...
Vyvěšeno:
26.1.2016

Smlouva o dotaci z rozpočtu města pro Sportovní klub HC Opočno na rok 2016 - první část
Vyvěšeno:
20.1.2016

bid4papers review